jrdigital_nl_fr

advertisement
Lexus en Toyota Belgium te Zaventem is een Nationale Marketing & Sales Organisatie voor
de verdeling van Toyota- en Lexus voertuigen en hun wisselstukken en toebehoren voor
België en het Groothertogdom Luxemburg. Op korte termijn zoeken we een Junior Digital
Marketeer
De Junior Digital Marketeer zal het digitale team ondersteunen in de digitale analyses, de
web content management en de verbetering van de online gebruikerservaring.
De ideale kandidaat heeft een uitgesproken belangstelling voor digitale marketing, wenst
bestaande vaardigheden op digitaal vlak verder aan te scherpen en nieuwe vaardigheden
aan te leren.
Uw gevarieerde takenpakket omvat onder meer
• Bewerken en publiceren van web content
• Optimaliseren van de zoekmachine ranking van onze websites
• Sturen van SEA campagnes samen met het media-agentschap
• Organiseren van de tracking van digitale media campagnes
• Gebruiken van geautomatiseerde rapportage of overgaan tot specifieke analyse om
verbeterpunten te onderzoeken
• A/B testings uitvoeren
Uw profiel
- u bent in het bezit van een bachelor diploma.
- u heeft een degelijke kennis van de digitale marketing, verworven door hetzij zelfstudie,
hetzij door professionele ervaring
- een eerste Digitale marketing ervaring in een professionele omgeving is waardevol maar
zeker geen must. Schoolverlaters met een uitgesproken belangstelling en/of expertise in het
domein komen eveneens in aanmerking
- u heeft ervaring met Google Analytics.
- u communiceert zeer vlot in het Nederlands (ook geschreven) en in het Frans, en heeft een
goede kennis van het Engels
- u bent in staat op een autonome manier uw tijd effectief te beheren, zowel als individu en
als lid van een cross-functioneel team.
- u bent analytisch ingesteld, kan problemen identificeren en aankaarten bij het management
waar nodig.
- u draagt bij tot de verbetering van bestaande processen (technisch of zakelijk)



Ons aanbod :
Werken met een hoogwaardig en hoogtechnologisch product in een stimulerende en
inspirerende werkomgeving.
Mogelijkheden tot opleidingen en professionele ontwikkeling
Een competitieve verloning aangevuld met extra-legale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatie- & groepsverzekering)
Lexus & Toyota Belgium à Zaventem est en charge de la distribution de véhicules, pièces et
accessoires Toyota et Lexus en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.
Nous recherchons pour un engagement immédiat un Junior Digital Marketeer.
Le Junior Digital Marketeer assistera l’équipe digitale dans l’analyse des activités digitales, la
gestion de contenu web et l’amélioration de l’expérience utilisateur en ligne.
Le candidat idéal montre de l’intérêt pour le marketing digital, souhaite approfondir ses
connaissances en matière de digital et acquérir de nouvelles compétences.
La liste variée de vos tâches comprend notamment :
• Editer et publier du contenu web
• Optimiser le référencement de nos sites sur les moteurs de recherche
• Gérer en collaboration avec l’agence média les campagnes SEA
• Organiser le suivi des campagnes média digitales
• Utiliser les rapports automatisés ou mener des analyses spécifiques pour détecter et
approfondir des points d’amélioration potentielle
• Mener des A/B tests
Votre profil :
• Vous disposez d’un diplôme de Bachelor.
• Vous avez des connaissances en marketing digital acquises dans une sphère
professionnelle ou privée.
• Une première expérience professionnelle en marketing digital est un atout mais n’est pas
indispensable.
• Les jeunes diplômés avec un intérêt marqué et/ou une expertise dans ce domaine sont
également éligibles.
• Vous avez une bonne connaissance de Google Analytics.
• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais (écrit également) et du français,
ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais.
• Vous travaillez efficacement, tant de manière autonome qu’au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
• Vous êtes doté d’un esprit analytique, capable d’identifier les problèmes et d’en alerter
votre management le cas échéant.
• Vous participez à l’amélioration continue des process existants (techniques ou business).



Notre offre :
Un environnement de travail stimulant et dynamique autour de produits technologiques et
qualitatifs
Possibilités de formation et de développement professionnel
Un package salarial attractif assorti d’avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance
groupe et hospitalisation)
Téléchargement