Telechargé par Marcin Skibicki

LES CIRCONSTANCES DE L’ACTION

publicité
LES CIRCONSTANCES DE L’ACTION
okoliczniki
POLECAM LEKTURĘ
Z „NOWEJ GRAMATYKI J. FR.”, str. 199200
Z „ELEMENTS DE GRAMMAIRE FR.”,
str. 266-267.
Dzień dobry! Dzisiejsze zajęcia
obejmować będą dość duży
temat, jakim jest okolicznik
(complément circonstantiel).
Temat niestety jest dość obszerny.
Na początek, jak zwykle, tekst, w
którym zaznaczone zostały różne
okoliczniki.
Słownictwo :
s’enfoncer – zagłębić się
enivrant – upajający
se rétrécir – zbiegać się, zwężać
griffu – ostre, kaleczące
Lacérer - pociąć
lambeau – strzęp
clignoter – mrugać
rapaces – drapieżnik
Clameur – pohukiwanie
Fauve – zwierzyna
Trempé – przemoczony
Crochu – haczykowaty
Étouffer – zdusić
Perçevoir – dotrzec
Foudre – piorun
Se déraciner – wyrwać się z korzeni
S’effondrer – zawalić się
Jak widzimy z powyższego wykresu, dotychczas poznane funkcje
odnosiły się albo do rzeczownika (czasem zaimka, przymiotnika
lub przysłówka – patrz ostatnie zajęcia), czasownika.
Okoliczniki determinować będą całe zdanie, wskazując na
okoliczności wydarzeń.
Czym jest okolicznik? Jest to dopełnienie, które precyzuje okoliczności, w których
wydarza się jakaś akcja. Najbardziej znane okoliczniki to:
- Compl. circonstanciel de lieu (okolicznik miejsca)
- Compl. circonstanciel de temps (okolicznik czasu)
- Compl. circonstanciel de manière (okolicznik sposobu)
- Compl. circonstanciel de moyen (okolicznik narzędzia)
- Compl. circonstanciel de but (okolicznik celu)
- Compl. circonstanciel de cause (okolicznik przyczyny)
- Compl. circonstanciel de conséquence (okolicznik konsekwencji/skutku)
- Compl. circonstanciel de concession (okolicznik przyzwolenia)
Jak identyfikujemy okoliczniki?
Podobnie jak inne części zdania, należy zadać
odpowiednie pytanie..
Okolicznik jest elementem, który dopełnia nie jeden element w zdaniu (tak jak pamiętają
Państwo dopełnienie rzeczownika, przymiotnika itp.), ale dopełnia całe zdanie, jest to
„complément de phrase”. Możemy go sytuować w różnych miejscach zdania, co nie
wprowadza błędu składniowego, dodatkowo – nie musi znaleźć się w zdaniu, możemy go
wyeliminować i zdanie wciąż pozostanie logiczne.
W kwestii syntagm, które mogą pełnić rolę okoliczników , są to przede wszystkim :
- Rzeczowniki lub grupy rzeczownikowe poprzedzone przyimkiem
- Przysłówki
- Zdania podrzędne
Przykłady takich zdań znajdują się powyżej.
Temat użycia okoliczników jest dość obszerny,
podzielę go zatem na trzy części, w pierwszej
zajmiemy się dwoma okolicznikami :
okolicznikiem przyczyny
(compl. circonstantiel de cause)
oraz
okolicznikiem konsekwencji
(compl. circonstantiel de conséquence).
Nauczymy się teraz kilku-kilkunastu tzw. „mots
de liaison” – są to spójniki wskazujące na daną
okoliczność i wprowadzające zdania podrzędne
okolicznikowe.
COMPLEMENT CIRCONSTANTIEL DE CAUSE
Conjonctions de subordination : (on y trouve le plus souvent la conjonction de subordination : "que")
parce que
puisque
comme
c’est que
du fait que
(mając na uwadze fakt, że) j. urzędowy
vu que
(zważywszy że) – j. urzędowy
étant donné que
(zważywszy że) – j.
urzędowy
sous prétexte que
(pod pretekstem
czegoś)
non que
(nie dlatego, by)
SUBJONCTIF
ce n’est pas que
(to nie dlatego że)
d’autant que
(tym bardziej że)
d’autant plus que
(jak obok)
d’autant moins que
(tym mniej że)
surtout que (familier)
(zwłaszcza że) – język potoczny
Spójniki zdań podrzędnych (conjonction de subordination), jak widać na przykładach
powyżej, najczęściej mają w swojej budowie element „que”
Niektóre z nich znacie, jak „parce que”, „puisque” (dla przypomnienia, ten spójnik
wprowadza powód znany naszemu odbiorcy: np. Je ne viendrai pas te voir puisque le
temps de confinement n’est pas terminé), Comme (ponieważ ) – zawsze otwiera zdanie.
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań
podrzędnych okolicznikowych przyczyny
Parce que : Introduit une explication. La cause introduite par "parce que“ explique la conséquence.
Exemple : Il n’a pas acheté de livre parce qu’il n’avait pas d’argent.
(on se demandait pourquoi il ne l’avait pas fait)
Puisque : "puisque" est utilisé pour formuler des démonstrations. Il s’agit de montrer quelque chose, de le prouver.
Exemple : Il n’a pas acheté de livre, puisqu’il n’avait pas d’argent.
Comme : Introduit une cause logique. La cause introduit logiquement la conséquence. Elle est placée en début de
phrase.
Exemple : Comme il n’avait pas d’argent, il n’a pas pu acheter de livre. (la cause exprime la nécessité de la
conséquence).
C’est que :"c’est que" exprime toujours une insistance, une mise en valeur. On dit que c’est une figure emphatique.
Exemple : Il n’a pas acheté à boire : c’est qu’il n’avait pas d’argent ! (on insiste bien sur le fait qu’il n’avait pas un
centime).
du fait que / vu que / étant donné que : Introduit une cause factuelle. L’existence du fait impose l’énoncé principal.
Exemple 1 : Du fait qu’il n’avait plus d’argent, il n’a pas pu boire.
Exemple 2 : Vu que le confinement continue, nous resterons à la maison.
Jak widzimy, wszystkie trzy możemy
Exemple 3 : Etant donné qu’il est malade, il n’ira pas à l’école.
używać wymiennie.
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań
podrzędnych okolicznikowych przyczyny (cd)
sous prétexte que : La cause introduite est mise en doute par cette expression. Il s’agit généralement d’une
cause formulée par quelqu’un à laquelle on ne croit pas.
Exemple : Il n’a pas acheté de livre sous prétexte qu’il n’avait pas d’argent.
(On ne croit pas qu’il n’ait pas d’argent. Sans doute la vraie cause est différente, et la personne dont on parle a
voulu la cacher)
non que / ce n’est pas que : Ces locutions introduisent la négation d’une cause. La cause exprimée n’est pas
une cause du fait principal. Le verbe de la subordonnée sera au subjonctif.
Exemple : Il n’a pas mangé, non qu’il n’ait pas faim, mais parce qu’il n’a pas d’argent pour acheter un sandwich.
(on nie d’abord une cause envisageable : "il n’a pas faim", avant de donner d’une autre façon (et avec un "mais"
d’opposition) la vraie cause).
Exemple 2 : S’il n’est pas venu, ce n’est pas qu’il ne voulait pas te voir, mais parce qu’il a eu un accident
d’autant que : Introduit un argument. La cause prouve que la conséquence est vraie. Toutefois, cet argument
n’est pas évident a priori. Il vient comme pour compléter des causes déjà évidentes.
Exemple : Marie a pleuré toute la nuit, d’autant que personne n’est venu pour la consoler. (Elle pleure pour une
raison qui semble connue et qui n’est pas exprimée ici (elle pourrait être introduite par "à cause de" par
exemple), "d’autant que" vient fournir une preuve supplémentaire à son malheur).
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań
podrzędnych okolicznikowych przyczyny (cd)
surtout que : Expression critiquée, familière. Comme "d’autant plus que", cette locution introduit une cause
importante, qui ajoute de l’intensité, mais qui se surajoute à la cause principale.
Exemple : Elle a pris plein de sandwichs, surtout qu’ils sont gratuits.
Mamy też kilka przyimków lub wyrażeń przyimkowych, które również wprowadzają okoliczniki przyczyny, ale nie
są to zdania podrzędne (przyimki lub wyrażenia konstruują się z bezokolicznikiem lub rzeczownikiem).
à cause de
grâce à
à force de
en raison de
sous l’effet de
compte tenu de
du fait de
Étant donné + nom
vu + nom
faute de
par suite de
Suite à
à la suite de
sous prétexte de
Przykłady zdań z użyciem przyimków i wyrażeń
przyimkowych wprowadzających okoliczniki przyczyny
à cause de : Introduit une cause négative. On émet un reproche quant à l’aspect négatif de la cause.
Exemple : Le projet n’a pas pu aboutir à cause de l’incompétence de ses dirigeants.
grâce à : Introduit une cause positive. On fait l’éloge de l’aspect positif de la cause.
Exemple : Grâce à ton aide, nous avons réussi à résoudre cette énigme.
à force de : Introduit le fait qu’il a fallu insister sur la cause pour que se réalise le fait principal. Cette insistance
est généralement d’ordre temporel (durée ou répétition).
Exemple : A force d’utiliser la machine à pleine puissance, tu vas finir par la casser. (si on utilise un infinitif, le
sujet implicite doit être celui de la phrase principale).
Nie ma odpowiednika w j. polskim. Często używane wyrażenie w j. francuskim oznacza „z powodu często
powtarzanej czynności”. Podmiot bezokolicznika jest taki sam jak czasownika odmienianego.
Przykład : Z powodu nadmiernego (intensywnego) używania urządzenia doprowadzisz do jego zepsucia.
A force d’étudier tu réussiras. – Z powodu intensywnego przygotowania się, uda Ci się zdać / Ponieważ ciężko
studiujesz, uda Ci się zdać.
en raison de : Introduit une cause de manière officielle, publique.
Exemple : En raison de fortes chutes de neige, l’autoroute sera fermée à la circulation aujourd’hui.
Język urzędowy … w następstwie intensywnych opadów śniegu, droga będzie zamknięta.
Przykłady zdań z użyciem przyimków i wyrażeń
przyimkowych wprowadzających okoliczniki przyczyny
sous l’effet de : Introduit une cause qui agit au moment du fait principal.
Exemple : Il travaille sous l’effet de la caféine. (la caféine agit au moment où la personne travaille).
Tłumaczymy jako „pod wpływem”
compte tenu de : Introduit une cause qu’il faut prendre en considération pour produire le fait principal.
Exemple : Compte tenu de la quantité de neige qui est tombée, nous déconseillons aux touristes de skier.
(une décision est prise en fonction d’une cause prise en considération).
Tłumaczymy jako „Zważywszy na…”
du fait de / vu / étant donné : Tout comme les locutions conjonctives "du fait que", "vu que", "étant
donné que", "du fait de“, "vu" et "étant donné" introduisent une cause factuelle.
Exemples : Du fait de ta venue, nous avons décidé d’aller manger au restaurant.
Vu ton attitude hier vis-à-vis de Jeanne, je pense qu’il serait effectivement judicieux que tu ailles
t’excuser.
Etant donné ton mauvais caractère, nous avons préféré ne rien te dire à ce sujet.
Tłumaczymy jako „Zważywszy na…”
Przykłady zdań z użyciem przyimków i wyrażeń
przyimkowych wprowadzających okoliczniki przyczyny
faute de : Introduit l’idée qu’il manque quelque chose, et ce manque provoque le fait principal
(généralement une impossibilité).
Exemple : Faute de temps, je n’ai pas pu finir le projet que vous m’aviez confié.
Tłumaczymy jako „z braku czegoś”, tu „z braku czasu” (zwróćcie uwagę na brak rodzajnika przed
rzeczownikiem”  „faute d’argent” – z braku pieniędzy, „faute de possibilités” – z braku możliwości
par suite de/ suite à/ à la suite de : + nom. Insiste sur la temporalité du fait causal. On signifie ainsi que la
cause précède le fait principal dans le temps.
Exemples : Par suite d’un accord trouvé entre les syndicats et la direction, le travail va pouvoir reprendre.
Suite au tremblement de terre, les autorités ont décidé de renforcer les normes antisismiques.
A la suite de la conférence sur le climat, les Etats se sont engagés à réduire leurs émissions de dioxyde de
carbone.
Tłumaczymy jako „w efekcie”, „na skutek”… jest to połączenie powodu i okolicznika czasu zarazem.
sous prétexte de : tout comme pour "sous prétexte que", la cause introduite est mise en doute.
Exemple : Sous prétexte de manque de temps, il a annoncé qu’il ne viendrait pas cette année. (groupe
nominal)
Sous prétexte de manquer d’argent, il a refusé d’accorder une augmentation de salaire au personnel.
(groupe infinitival)
Tłumaczymy jako „pod pretekstem czegoś” i w to „coś” nie za bardzo wierzymy
COMPLEMENT CIRCONSTANTIEL
DE CONSEQUENCE
Voici donc un ensemble de locutions, de
conjonctions et d’adverbes qui vous serviront à
exprimer des conséquences en français.
Oto przed Państwem kilka „mots de liaison”,
spójników wprowadzających okolicznik
skutku/konsekwencji
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań podrzędnych
okolicznikowych skutku/konsekwencji
Conjonctions de subordination : (on y trouve la conjonction de subordination : "que")
Oto kilka spójników zdań podrzędnych :
si bien que
de (telle) sorte que
de (telle) façon que
de (telle) manière que
c’est pour ça/cela que
à tel point que
au point que
si + adj/adv + que
tant (de) + nom + que
tellement de + nom + que
tellement + adj/adv + que un(e) tel(le) + nom + que
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań podrzędnych
okolicznikowych skutku/konsekwencji
si bien que : (+ indicatif) introduit une conséquence logique.
Exemple : Il a eu un accident si bien qu’il ne peut pas venir ce soir.
Konsekwencja logiczna – tak więc… Miał wypadek tak więc nie będzie mógł przyjść wieczorem.
De (telle) sorte que / de (telle) manière que / de (telle) façon) que : (+ indicatif) introduit la
conséquence d’un geste, d’une manière d’agir. (attention! ces conjonctions expriment le but si
elles sont suivies du subjonctif).
Exemples : Tu as agi de telle sorte que nous ne pouvons plus te faire confiance.
Tu as expliqué de telle manière que tout le monde a compris.
Ses parents l'aident de façon qu'elle n'a pas d'inquiétude financière.
„W taki sposób, że…”
Te spójniki wprowadzają okolicznik skutku, ale wraz z użyciem subjonctif wprowadzać będą cel…
(wówczas tłumaczą się „w taki sposób, aby”)
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań podrzędnych
okolicznikowych skutku/konsekwencji
c’est pour ça / cela que : introduit une conséquence découlant logiquement d’un ensemble de
causes, comme une conclusion d’un raisonnement
Exemple : La neige est tombée toute la nuit et a bloqué les routes. C’est pour cela que demain il
n’y aura pas d’école.
Tłumaczymy jako „to dlatego…” – konsekwencja będąca logicznym skutkiem jakieś przyczyny
A tel point que / au point que : annonce une conséquence extrême, il est utilisé dans des
phrases où le vocabulaire peut déjà exprimer des faits d’une grande ampleur.
Exemple : Il a plu au point que la rivière a débordé.
Tłumaczymy jako „Do tego stopnia że”…. ”tak bardzo że…”
Si … que, tant (de) … que, tellement … que, un tel … que : le fait principal annoncé entraine une
grande intensité dans la conséquence.
Exemple : Il est si grand qu’il se cogne souvent au haut des portes. – On jest tak duży że…
Il a tellement faim qu’il mangerait une vache entière. – On jest tak głodny że…
Il a tant d’argent qu’il pourrait acheter la lune. – On ma tyle pieniędzy że…
Zwróćcie uwagę, że „si…que” nie możemy użyć z rzeczownikiem ani czasownikiem  ll a si
d’argent… - to jest błędne! Podobnie : Je t’aime si! – nie tak! Jeżeli chcemy wyznać miłość po
francusku poprawnie, trzeba użyć tej konstrukcji : Je t’aime tellement! lub Je t’aime tant!
Przykłady zdań z użyciem spójników zdań podrzędnych
okolicznikowych skutku/konsekwencji
Trop … pour que : le fait principal annoncé a un degré excessif dont découle la conséquence (pas
forcément excessive, elle).
Exemple : Il fait trop chaud pour que nous puissions travailler.
Cette voiture est trop chère pour que nous puissions l’acheter.
Tłumaczymy jako „zbyt.. aby”… np. - Jest zbyt gorąco abyśmy pracowali.
Assez … pour que
Exemple : Il est assez grand pour que tu lui parles de ce problème. (Le sujet des deux propositions
doit nécessairement être différent, sinon on utilisera la construction avec les prépositions (sans le
"que") et un verbe à l’infinitif)
Il faut beaucoup de temps pour qu’un animal s’habitue à quelqu’un.
Przykłady zdań z użyciem przysłówków i wyrażeń
przysłówkowych wprowadzających okoliczniki
skutku/konsekwencji
Ainsi
alors
aussi
c’est pourquoi
dès lors
de là
en conséquence
par conséquent
comme ça
d’où
du coup
Przykłady zdań z użyciem przysłówków i wyrażeń
przysłówkowych wprowadzających okoliczniki
skutku/konsekwencji
Les adverbes peuvent introduire une conséquence dans une proposition indépendante. La cause et la
conséquence peuvent donc alors s’exprimer au travers de deux phrases différentes.
Przysłówki wprowadzają skutek bez wprowadzania zdania podrzędnego, z reguły przyczyna wyrażona jest w
jednym, a skutek w drugim.
En conséquence : utilisé en langage administratif. Introduit une conséquence à caractère public.
Exemple : Vous avez commis un meurtre. En conséquence, vous êtes condamné à trente ans de prison.
Par conséquent : introduit une conséquence dans un enchainement de faits ou d’idées.
Exemple : Tu n’as que 16 ans. Par conséquent, tu n’as pas le droit d’acheter d’alcool.
Tłumaczymy jako „W konsekwencji” – jest to język urzędowy.
Dès lors : introduit une conséquence datée que l’on présente comme une exactitude.
Exemple : Il a vécu un accident d’avion. Dès lors, il n’a jamais pu remonter dans un avion.
Tłumaczymy jako „Tak więc / zatem”…
C’est pourquoi, Aussi : introduisent une conséquence logique.
Exemple : Il a un rendez-vous important demain matin. C’est pourquoi il doit se coucher tôt ce soir.
Le CO2 provoque un effet de serre important sur Terre, aussi nous devons faire attention à ne pas en produire
trop.
Tłumaczymy jako „Tak więc / To dlatego”…
Czas na ćwiczenia
Quels types de compl. circ. se trouvent dans les phrases ci-dessous?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cette fille est bavarde si bien qu’elle dérange ses camarades.
Le renard est filou au point de tromper le loup.
Télémaque, faute de connaitre la navigation, s’informe.
Etant donné sa curiosité, Télémaque pose beaucoup de questions.
Les premiers réseaux de lignes électriques sont apparus dans les années 1880.
Il vend des bijoux de qualité de telle sorte qu’il satisfait ses clients.
Les chevaliers ont défendu le château parce qu’ils étaient courageux.
Quand la pyramide est terminée, elle est recouverte d'une pierre blanche
polie.
9. Les chevaliers ont défendu le château si bien qu’ils ont fait la fierté de leur roi.
10. Le monde entier se souvient avec émotion de l'alunissage de la mission
Apollo.
Quels types de compl. circ. se trouvent dans les phrases ci-dessous?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cette fille est bavarde si bien qu’elle dérange ses
camarades.
Le renard est filou au point de tromper le loup.
Télémaque, faute de connaitre la navigation, s’informe.
Etant donné sa curiosité, Télémaque pose beaucoup de
questions.
Les premiers réseaux de lignes électriques sont apparus
dans les années 1880.
Il vend des bijoux de qualité de telle sorte qu’il satisfait
ses clients.
Les chevaliers ont défendu le château parce qu’ils
étaient courageux.
Quand la pyramide est terminée, elle est
recouverte d'une pierre blanche polie.
Les chevaliers ont défendu le château si bien qu’ils ont
fait la fierté de leur roi.
Le monde entier se souvient avec émotion de
l'alunissage de la mission Apollo.
1. CC. de conséquence
2. CC. de conséquence
3. CC. de cause
4. CC de cause
5. CC de temps
6. CC de conséquence
7. CC de cause
8. CC de temps
9. CC de conséquence
10. CC de manière
Reliez ces phrases avec une conjonction de subordination, où la
subordonnée exprime la cause. (variez les conjonctions) –
Użyjmy różnych spójników zdania podrzędnego wyrażających powód
1. Nous pouvons aller nous promener. Il fait un temps magnifique.
2. Tu ne veux pas nous dire la vérité. Nous allons devoir la découvrir par
nous-mêmes.
3. La crise économique touche tous les pays du monde. Les différents chefs
d’Etats devront trouver des accords pour régler le problème ensemble.
4. Il ne s’est pas réveillé. Il avait bien mis son réveil mais il ne voulait pas venir
aujourd’hui.
5. Ton patron te paye le voyage pour Hong Kong. Tu devrais bénéficier d’un
voyage en classe affaire.
6. Tu as beaucoup trop bu. Tu ne peux pas conduire ta voiture.
7. La photocopieuse est en panne. Je n’ai pas pu copier les documents pour
tout le monde.
8. Il a refusé notre offre. Il a reçu une proposition plus intéressante.
Tu oczywiście proponuję takie spójniki, ale mogą być inne…
1. Nous pouvons aller nous promener parce qu’il fait un temps magnifique.
2. Comme tu ne veux pas nous dire la vérité, nous allons devoir la découvrir par
nous-mêmes.
3. Etant donné que la crise économique touche tous les pays du monde, les
différents chefs d’Etats devront trouver des accords pour régler le problème
ensemble.
4. S’il ne s’est pas réveillé, ce n’est pas qu’il avait bien mis son réveil mais parce
qu’il ne voulait pas venir aujourd’hui.
5. Puisque ton patron te paye le voyage pour Hong Kong, tu devrais bénéficier
d’un voyage en classe affaire.
6. Vu que tu as beaucoup trop bu, tu ne peux pas conduire ta voiture.
7. Du fait que la photocopieuse est en panne, je n’ai pas pu copier les
documents pour tout le monde.
8. Il a refusé notre offre sous prétexte qu’il a reçu une proposition plus
intéressante.
Transformez ces phrases en introduisant la préposition de cause indiquée.
Tu – w odróżnieniu od poprzedniego zadania tworzyć będziemy zdania
proste, z użyciem wyrażeń przyimkowych lub przyimków.
1. Il y avait des bouchons sur la route. Je suis arrivé
en retard à la réunion. (en raison de)
2. Il n’a pas d’argent. Il ne peut pas partir en
vacances cette année. (du fait de)
3. Il dit qu’il n’a pas le courage d’aller lui parler en
face. Il veut que je le fasse pour lui. (sous prétexte
de)
4. La lumière agit sur la pellicule. L’image apparaît
sur la pellicule. (sous l’effet de)
1. En raison de bouchons sur la route je suis arrivé
en retard à la réunion.
2. Du fait de ne pas avoir d’argent, il ne peut pas
partir en vacances cette année.
3. Sous prétexte de ne pas avoir le courage d’aller
lui parler en face, il veut que je le fasse pour lui.
4. Sous l’effet de lumière, l’image apparaît sur la
pellicule. (sous l’effet de)
Reliez ces phrases avec une conjonction de subordination, où
la subordonnée exprime la conséquence
A teraz zajmiemy się okolicznikami konsekwencji/skutku robiąc
zdania podrzędne
1. Il pleut. Nous ne pouvons pas sortir.
2. Je suis malade. Je ne peux pas aller à l’école.
3. C’est l’anniversaire de ma mère. Je dois
acheter un cadeau.
4. J’avais beaucoup de travail hier soir. Je me
suis couché tard.
5. Mon ordinateur est tombé en panne. Je l’ai
apporté au réparateur.
Tu, podobnie jak w ćw. poprzednim proponuję spójniki
1. Il pleut si bien que nous ne pouvons pas sortir.
2. Je suis malade au point que je ne peux pas aller
à l’école.
3. C’est l’anniversaire de ma mère c’est pourquoi je
dois acheter un cadeau.
4. J’avais beaucoup de travail hier soir à tel point
que je me suis couché tard.
5. Mon ordinateur est tombé en panne c’est pour
ça que je l’ai apporté au réparateur.
Téléchargement
Explore flashcards