vous - DUMy

publicité
Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Hradec Králové
Autor:
Mgr. Martina Slánská Kalhousová
Název materiálu:
VY_32_INOVACE_5_FRANCOUZSTINA_08
Zvratná slovesa – Aktivity všedního dne
Téma sady:
Francouzský jazyk
Obor, ročník:
Ekonomické lyceum/Obchodní akademie, 1./2. ročník
Datum vytvoření: srpen 2013
Anotace:
Zvratná slovesa - časování
Metodický obsah:
Výklad nového učiva, procvičování pravidelných a nepravidelných forem
Je me réveille et je me lève à 6 heures.
SE RÉVEILLER
je me réveille
tu te réveilles
il se réveille
nous nous réveillons
vous vous réveillez
ils se réveillent
SE LEVER
je me lève
tu te lèves
il se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils se lèvent
Obr. 1 se réveiller [1]
Puis, je me lave et je m’habille.
SE LAVER
je me lave
tu te laves
il se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
ils se lavent
S’HABILLER
je m’habille
tu t’habilles
il s’habille
nous nous habillons
vous vous habillez
ils s’habillent
À la maison
• Je prends mon petit déjeuner.
• Je me prépare.
• Je sors.
• Je vais travailler.
Ensuite, je me prépare et me dépêche.
SE PRÉPARER
je me prépare
tu te prépares
il se prépare
nous nous préparons
vous vous préparez
ils se préparent
SE DÉPÊCHER
je me dépêche
tu te dépêches
il se dépêche
nous nous dépêchons
vous vous dépêchez
ils se dépêchent
Au travail
• Je travaille.
• À midi je sors pour déjeuner.
• À 13 h je retourne au travail.
• Je finis de travailler à 18 h.
• Je me promène.
• Je rentre à la maison.
Enfin je me promène et après je m’occupe
des enfants.
SE PROMENER
je me promène
tu te promènes
il se promène
nous nous promenons
vous vous promenez
ils se promènent
S’OCCUPER
je m’occupe
tu t’occupes
il s’occupe
nous nous occupons
vous vous occupez
ils s’occupent
À la maison
• Je prépare le dîner.
• Je me repose.
• Je me couche.
• Je dors.
À la fin je me repose et après je me couche.
SE REPOSER
je me repose
tu te reposes
il se repose
nous nous reposons
vous vous reposez
ils se reposent
SE COUCHER
je me couche
tu te couches
il se couche
nous nous couchons
vous vous couchez
ils se couchent
Conjuguez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se promener: je
Se laver: nous
Se réveiller: tu
Se lever: il
S’habiller: vous
S’occuper: elle
Se reposer: ils
Prendre: je
Se coucher: tu
sortir: vous
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
me promène
nous lavons
te réveilles
se lève
vous habillez
s’occupe
se reposent
prends
te couches
sortez
Zdroje a autorská práva
•
GIRARDET, J.; PÉCHEUR, J.. Écho A1 méthode de français. Sejer, Paris: CLE
International, 2010, ISBN 978-2-09-038563-2.
• LE FIGARO.FR. Conjugaison du verbe [online]. [cit. 2.8.2013]. Dostupný na
WWW: http://leconjugueur.lefigaro.fr/
• Obrázek:
1. VLUZINIER. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.8.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reveil2SU.jpg?uselang=cs
•
Ostatní fotografie jsou dílem autora
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.
Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart
Notebook a MS Office.
Téléchargement
Explore flashcards