verbes acheter, payer, choisir

publicité
ŠKOLA:
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková
organizace
AUTOR:
Mgr. Marcela Venhauerová
NÁZEV:
VY_32_INOVACE_07A_04_Acheter, payer, choisir
TEMA:
Francouzská mluvnice
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0816
DATUM TVORBY:
15. 7. 2013
ANOTACE
Tento materiál je určen těm žákům, kteří studují francouzštinu prvním rokem, ať už ve 4letém
nebo 6letém studiu.
Cílem je naučit se a procvičit slovesa typu acheter, payer, choisir.
V první části jsou uvedeny tvary těchto sloves v přítomném čase a v passé composé. Žáci je podle
tabule odříkávají nahlas a snaží se zapamatovat si je. Zároveň sami formulují zvláštnosti
v časování.
Ve druhé části jsou cvičení, 1. , 2. a 3. cvičení doplňují přímo na tabuli elektronickým perem
nebo fixem. Ve 4. a 5. cvičení tvoří věty se slovesem, které se nachází uprostřed, podmět a
předmět mají na výběr. Celé věty pak zapisují elektronickým perem pod cvičení na prázdné řádky.
V závěrečné části je řešení 1. a 3. cvičení.
Materiál je určen k interaktivní výuce.
VERBES ACHETER, PAYER, CHOISIR
Conjugaison - formes
ACHETER
j´achete
nous achetons
tu achetes
vous achetez
il achete
ils achetent
Passé composé
- j´ai acheté
(autres verbes . lever, peser, mener)
PAYER
je paie
nous payons
tu paies
vous payez
il paie
ils paient
Passé composé
- j´ai payé
(autres verbes - essayer, employer)
CHOISIR
je choisis
nous choisissons
tu choisis
vous choisissez
il choisit
ils choisissent
Passé composé
- j´ai choisi
(autres verbes - finir, grandir, vieillir)
EXERCICES
1/ Complétez avec la bonne forme du verbe.
Qu´est-ce que tu ___________ (acheter)?
Je ___________ (acheter) un nouveau pull.
Nous ____________ (acheter) du pain pour le petit déjeuner.
Hier, il ne ______ rien _________ (acheter – p. c.)
Ils ___________ (payer) par carte bancaire.
Nous ___________ (payer) 100 euros.
Elle ___________ (essayer) une jupe bleue.
Elle __________ (acheter) cette jupe.
Nous ___________ (essayer) le blouson.
2/ Répondez aux questions.
Est-ce que tu as payé ce livre? __________________________________
Avez-vous acheté de la viande? __________________________________
Essaies-tu cette robe? ________________________________________
Vous payez ensemble? _______________________________________
3/ Conjuguez les verbes.
je paie
j´ai payé
il ___________
tu _____________
nous ______________
vous ___________________
elles _______________
ils _____________________
4/ Formez les phrases.
je
du vin
tu
des fleurs
nous
ACHETER
des magazines
Pierre
des fruits
vous
des cartes postales
les Italiens
des tickets
5/ Formez les phrases.
je
des cadeaux
tu
des livres
Madeleine
CHOISIR
des amis
nous
une maison
vous
le repas
les Duval
un pull
Solution
Qu´est-ce quo tu achetes (acheter)?
J´achete (acheter) un nouveau pull.
Nous achetons (acheter) du pain pour le petit déjeuner.
Hier, il n´ai rien acheté (acheter – p. c.)
Ils paient (payer) par carte bancaire.
Nous payons (payer) 100 euros.
Elle essaient (essayer) une jupe bleue.
Elle achete (acheter) cette jupe.
Nous essayons (essayer) le blouson.
3/ Conjuguez les verbes.
je paie
j´ai payé
il paie
tu as payé
nous payons
vous avez payé
elles paient
ils ont payé
CITACE
Archív autorky
Téléchargement