Francais, semaine 3

publicité
Franskplan for: 10. klasse
Semaine: 3
Le Maroc
Mål for perioden :
•
•
•
•
•
Fortelle om familien
Skrive om en feriereise
Snakke om fortiden¨
Litt om Marokko
Grammatikk; Uregelrette verb i presens(être, Avoir, aller, faire et prendre)
Le passé composé (être, avoir, aller, faire et prendre), delingsartikkelen, preposisjoner
Vurdering: Underveisvurdering en liten franskprøve, torsdag 19. 01
Les devoirs cette semaine/ Leksene denne uken:
Mardi
Aujourd’hui, vous allez terminer votre texte ; Mon vacances de
Noël, Mon vacances d’été ou mon vacances d’hiver.
I dag skal dere skrive ferdig fortidsteksten deres;
Mon vacances de Noël, Mon vacances d’été eller Mon vacances
d’hiver
Dere skal sende den inn til meg på it’s learning.
Deadline for innlevering er tirsdag 17. januar 2017 kl. 21.00.
Mercredi
Jeudi
Aujourd’hui, vous allez lire p. 114 et apprendre les
vocabulaire p. 119. Vous trouvez quel verbe et quel
temps ont les verbes ?
I dag skal dere lese s. 114 og lære glosene som
hører til teksten på s. 119.
Aujourd’hui, vous devez répéter pour le petit test de
français demain.
I dag skal dere forberede dere til franskprøven i
morgen .
Tema blir ; Passé composé
Det blir ulike spørsmål om passé composé, bøyning
av verb samt en liten skrive del.
À l’école/ På skolen:
Mardi
Mercredi
Jeudi
Aujourd’hui, nous allons parler le français en utilisant le passé
composé
I dag skal vi snakke fransk ved å bruke passé composé.
Aujourd’ hui, nous allons lire le texte p. 114 ensemble
I dag, skal vi lese teksten s. 114 sammen.
Aujourd’ hui, vous allez avoir un petit test de francais
I dag, blir det en liten franskprøve
Téléchargement