Ämnesplanering Franska åk 7 v42

advertisement
Ämnesplanering franska B7BCG p.
Syfte: Utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
samt kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll: Du får lära dig
-
Klockan
Skolord (veckans dagar, skolämnen, klassrums-glosor)
Verben ETRE och AVOIR.
Bestämd form/ obestämd form.
vecka
42
måndag
Quelle heure est-il?
(Klockan)
tisdag
Läxa: Verbet être + Les jours
de la semaine TB. P. 34
torsdag
Utvecklingssamtal
43
Chapitre 2C
Le verbe: Avoir p. 38 (tb)
À l’école p. 39 (tb)
Läxa: Chapitre 2C – Les mots
p. 109 – À l’orale
45
Lecture p. 40-41
Läxa:
À l’école p. 39 (tb.) à l’orale
Läxa: Chapitre 2C –
Les mots (à l’écrit) +
Le texte p. 36-37
Hörförståelse
Alors demande!
Läxa:
À l’école p. 39 (tb.) à
l’écrit
Alors demande!
Utvärdering:
Lektionsarbete.
Läxförhör.
Téléchargement