Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii A. Fonetika 1

publicité
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
A. Fonetika
1. Mluvená a psaná podoba jazyka. Francouzský pravopis.
2. Fonetická transkripce (API).
3. Vokalický systém současné francouzštiny.
4. Konsonantický systém současné francouzštiny.
5. Samohlásky ústní.
6. Samohlásky nosové.
7. Spojování hlásek do větších celků. Vázání a navazování.
8. Asimilace konsonantů.
B. Morfologie
1. Morphologie théorique
Caractéristiques élémentaires; place de la morphologie dans le système langagier,
terminologie morphologique; morphèmes lexicaux et grammaticaux; mot et syntagme;
espèces de mots, leurs caractéristiques élémentaires
2. Nom
Caractéristiques élémentaires; espèces de noms; genre des noms inanimés, animés, propres,
composés, marques du féminin; nombre de noms; marques du nombre
3. Adjectif qualificatif
Caractéristiques élémentaires; marques du féminin; marques du pluriel, adjectifs invariables;
accord de l'adjectif; degrés de l'adjectif; place de l'adjectif et ses valeurs
4. Déterminants en français
Définitions et caractéristiques élémentaires; place, répétition, accord du déterminant.
Déterminant minimal; caractéristiques de l'article; article défini, indéfini et partitif; absence
de l'article. Déterminant numéral, possessif, démonstratif,relatif, interrogatif, exclamatif et
indéfini
5. Pronom
Caractéristiques élémentaires; espèces de pronoms; accord; rôle; classement. Pronoms
personnels: formes; emploi des formes disjointes et conjointes; valeurs;
particularités.Pronoms numéraux, possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs,
indéfinis:fonctions; place et accord
6. Verbe
Caractéristiques élémentaires; généralités; modes; temps; aspect; voix; personne et nombre;
espèces de verbes; conjugaisons; accord; verbes auxiliaires et semi-auxiliaires
7. Adverbe
Caractéristiques élémentaires; emploi, espèces; locutions adverbiales, formes et place de
l'adverbe, degrés des adverbes; adverbes de manière; adverbes de degré; adverbes de temps
et d'aspect, adverbes de lieu; adverbes de négation; adverbes de relation logique.
8. Préposition, conjonction, introducteur et mot-phrase
Généralités et caractéristiquesélémentaires. Inventaire des prépositions; locutions
prépositives; place, valeurs et emploi; répétition et omission. Inventaire et emploi des
conjonctions de coordionation et de subordination; locution conjonctives. Introducteurs et
mots-phrases: formes, valeurs et emploi
C. Syntax
1. La syntaxe – la définition, les généralités, l’énonciation, l’énoncé, la phrase
2. Les plans d’analyse de la phrase, les modalités de la phrase, la proposition
3. Le sujet, les formes des compléments du nom
4. Le verbe
5. Les compléments du verbe
6. Le complément circonstanciel
7. Les termes hors proposition, les figures stylistiques
8. La phrase simple, la phrase complexe, les conjonctions de coordination, les conjonctions de
subordination
9. Les propositions subordonnées – classification
D. Odborný jazyk
Četba a rozbor textu se zaměřením na odborné lexikum.
E., F. Literatura Francie a frankofonních zemí, Kulturní reflexe multikulturní Francie
„Sujet libre“ (doc. Voždová, dr. Zatloukal, Mgr. Křeháčková)
Každý student si volí volné odborné téma, které s dostatečným předstihem prokonzultuje s
vyučujícím, dle jeho pokynů vypracuje a předem odevzdá v písemné podobě.
Každý uchazeč u zkoušky předloží abecedně řazený seznam přečtené literatury.
Téléchargement