ESTUDIS FARMACOGENÈTICS EN EL TRACTAMENT DEL CÀNCER COLORECTAL

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Universitat Autònoma de Barcelona
ESTUDIS FARMACOGENÈTICS
EN EL TRACTAMENT DEL
CÀNCER COLORECTAL
Tesi doctoral
Laia Paré i Brunet
Directora: Dra. Montserrat Baiget i Bastús
Servei de Genètica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona, 2010
La Dra. Montserrat Baiget Bastús, Cap del Servei de Genètica de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
CERTIFICA
Que la Laia Paré Brunet ha realitzat sota la seva direcció la present tesi
doctoral: “Estudis farmacogenètics en el tractament del càncer
colorectal”, i que és apta per a ser defensada davant d’un tribunal per a
optar al títol de Doctora en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Que aquest treball ha estat realitzat al Servei de Genètica de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
Dra. M. Baiget
Directora
Al Xavi i als meus pares
pel seu suport incondicional
1 / 142 100%