Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková

publicité
ŠKOLA:
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková
organizace
AUTOR:
Mgr. Marcela Venhauerová
NÁZEV:
VY_32_INOVACE_07A_17_VERBES EN -INDRE
TEMA:
Francouzská mluvnice
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0816
DATUM TVORBY:
29. 7. 2013
ANOTACE
Tento materiál je určen pro žáky, kteří studují francouzský jazyk
čtvrtým rokem (4leté i 6leté studium).
Cílem je seznámení s tvary časování sloves s příponou –indre a
upevnění znalostí pomocí následných cvičení.
V první části se žáci seznámí s nejčastějšími slovesy tohoto typu,
sami si na internetu nebo ve slovníku vyhledají jejich české významy a
zapíšou je přímo na tabuli elektronickým perem nebo fixem.
Ve druhé části jsou cvičení – v prvním opět přímo na tabuli vyčasují
jedno ze sloves v přítomném čase a v passé composé. Poté mohou
tvary odříkávat nahlas, případně vyčasovat ještě některé další sloveso
do svého sešitu. Ve druhém cvičení doplňují správné tvary sloves na
tabuli do vět, je třeba nejen zvolit slovesný tvar, ale i samotné
sloveso. Ve třetím cvičení doplňují slovesa podle smyslu, tvary jsou už
dané.
Ve třetí části je řešení všech cvičení, včetně českých významů sloves
z výkladové části.
Tento materiál slouží k interaktivní výuce.
VERBES EN –INDRE
Ce sont par exemple ces verbes:
CRAINDRE
ÉTEINDRE
JOINDRE
SE PLAINDRE
PEINDRE
ATTEINDRE
RESTREINDRE
Que signifient ces verbes? Cherchez dans le dictionnaire ou a
l´internet.
FORMES
je crains
nous craignons
tu crains
vous craignez
il craint
ils craignent
imparfait – je craignais
futur – je craindrai
subjonctif présent – je craigne
conditionnel présent – je craindrais
passé composé – j´ai craint
EXECICES
1/ Conjuguez le verbe peindre
Présent
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Passé composé
1.
1.
2.
2.
3.
3.
2/ Complétez des bonnes formes des verbes peindre, éteindre,
craindre, se plaindre, rejoindre.
Luc …………………………. son amie qui était en vacances en Italie.
Cet artiste …………………. avec une technique nouvelle.
Madame Leclerc …………………..souvent du bruit de ses voisins.
Vous avez peur, mais qu´est-ce que vous …………………………..?
…………………. les lampes allumées!
3/ Complétez les verbes: vous plaindre, atteignent, repeindrai,
craignez, a rejoint, restreignent.
Si vous ne ……………………………. pas la pluie, vous pouvez aller en
vacances en Écosse. Mais s´il pleut vous ne devez pas ……………………!
Pierre m´……………………… au café et puis nous sommes allés manger.
Les villes qui …………………….un taux de pollution dangereux, ……………
le nombre de voitures dans les centres.
Demain, je …………………..la salle de séjour.
SOLUTION
CRAINDRE
bát se, obávat se
ÉTEINDRE
zhasnout, ztlumit
JOINDRE
přidat se, spojit, připojit
SE PLAINDRE
stěžovat si, naříkat
PEINDRE
malovat, vymalovat, natřít
ATTEINDRE
dosáhnout, dostihnout, zasáhnout
RESTREINDRE
omezit, zmenšit, snížit
1/ Conjuguez le verbe peindre
Présent
1. je peins
1. nous peignons
2. tu peins
2. vous peignez
3. il peint
3. ils peignent
Passé composé
1. j´ai peint
1. nous avons peint
2. tu as peint
2. vous avez peint
3. il a peint
3. ils ont peint
2/ Complétez des bonnes formes des verbes peindre, éteindre,
craindre, se plaindre, rejoindre.
Luc a rejoint son amie qui était en vacances en Italie.
Cet artiste peint avec une technique nouvelle.
Madame Leclerc se plaint souvent du bruit de ses voisins.
Vous avez peur, mais qu´est-ce que vous craignez ?
Éteignez les lampes allumées!
3/ Complétez les verbes: vous plaindre, atteignent, repeindrai,
craignez, a rejoint, restreignent.
Si vous ne craignez pas la pluie, vous pouvez aller en vacances en
Écosse. Mais s´il pleut vous ne devez pas vous plaindre !
Pierre m´a rejoint au café et puis nous sommes allés manger.
Les villes qui atteignent un taux de pollution dangereux, restreignent
le nombre de voitures dans les centres.
Demain, je repeindrai la salle de séjour.
CITACE
Výklad i cvičení – archív autorky
Téléchargement
Random flashcards
Le lapin

5 Cartes Christine Tourangeau

aaaaaaaaaaaaaaaa

4 Cartes Beniani Ilyes

Anatomie membre inf

0 Cartes Axelle Bailleau

TEST

2 Cartes Enrico Valle

Algorithme

3 Cartes trockeur29

Créer des cartes mémoire