Hommage à Messian

publicité
Hommage à Messian
Sang
Olivier Messiaen:
Trois petites Liturgies
de la Présence Divine
Olivier Messiaen:
Tre små liturgier om den
guddommelige tilstedeværelse
1.
Antienne de la Conversation intérieure
(Dieu présent en nous ...)
1.
Antifon om den indre samtale
(Guds tilstedeværelse i os …)
Mon Jésus, mon silence,
Restez en moi.
Mon Jésus, mon royaume de silence,
Parlez en moi.
Mon Jésus,
Nuit d’arc-en-ciel et de silence,
Priez en moi.
Soleil de sang, d’oiseaux,
Mon arc-en-ciel d’amour,
Désert d’amour.
Chantez, lancez l’auréole d’amour.
Mon Amour,
Mon Dieu.
Min Jesus, min tavshed,
bliv i mig.
Min Jesus, mit tavsheds-rige,
tal i mig.
Min Jesus,
regnbue-nat, tavsheds-nat,
bed i mig.
Blod-sol, fugle-sol,
min kærligheds-regnbue,
kærligheds-ørken,
syng, kast kærlighedens strålekrans,
min Kærlighed,
min Gud.
Ce oui qui chante comme un écho de lumière,
Mélodie rouge et mauve en louange du Père,
D’un baiser votre main dépasse le tableau,
Paysage divin, renverse-toi dans l’eau.
Louange de la Gloire à mes ailes de terre,
Mon Dimanche, ma Paix,
mon Toujours de lumière,
Que le ciel parle en moi, rire, ange nouveau,
Ne me réveillez pas: C’est le temps de l’oiseau!
Dette ”ja”, der synger som et ekko af lyset,
en rød og grålilla melodi til Faderens pris,
ved et kys rækker din hånd ud over billedet.
Himmelske landskab, udgyd dig i vandet.
Pris og ære til mine jordiske vinger,
min søndag, min fred,
mit Altid af lys.
Gid Himlen må tale i mig; smil, ny engel;
væk mig ikke: Det er fuglens tid!
Ce oui qui chante . . .
Mon Jésus, mon silence . . .
Dette ”ja”, der synger . . .
Min Jesus, min tavshed . . .
2.
Séquence du Verbe, Cantique Divin
(Dieux présent en lui-mème . . .)
2.
Ordets sekvens, guddommelig sang
(Guds tilstedeværelse i Gud selv …)
Il est parti le Bien-Aimé,
C’est pour nous!
Il est monté le Bien-Aimé,
C’est pour nous!
Il a prié le Bien-Aimé,
C’est pour nous,
Pour nous!
Il a parlé, il a chanté,
Le Verbe était en Dieu!
Il a parlé, il a chanté,
Den Elskede er borte,
det er for vor skyld!
Den Elskede er steget op,
det er for vor skyld!
Den Elskede har bedt,
det er for vor skyld!
For vor skyld!
Han har talt, han har sunget,
Ordet var i Gud!
Han har talt, han har sunget,
Tekst: Olivier Messiaen.
Oversættelse: Magna Blanke
Et le Verbe était Dieu!
Louange du Père,
Substance du Père,
Empreinte et rejaillissement toujours,
Dans l’Amour, Verbe d’Amour!
og Ordet var Gud!
Faderens pris,
Faderens væsen,
aftryk og fremvælden altid
i Kærligheden, Kærligheds Ord!
Il est parti le Bien-Aimé . . .
...
C’est pour nous, Pour nous!
Den Elskede er borte . . .
...
det er for vor skyld!
Par lui le Père dit: C’est moi,
Parole de mon sein!
Par lui le Père dit: C’est moi,
Le Verbe est dans mon sein!
Le Verbe est la louange,
Modèle en bleu pour anges,
Trompette bleu qui prolonge le jour,
Par Amour,
Chant de l’Amour!
Gennem Ordet sagde Faderen: Det er mig,
Ordet kommer fra mit indre!
Gennem Ordet sagde Faderen: Det er mig,
Ordet er i mig!
Ordet er lovprisning
et forbillede i blåt for engle,
en blå trompet, som forlænger dagen
af Kærlighed,
Kærligheds sang!
Il est parti le Bien-Aimé . . .
...
C’est pour nous, Pour nous!
Den Elskede er borte . . .
...
det er for vor skyld, for vor skyld!
Il était riche et bienheureux,
Il a donné son ciel!
Il était riche et bienheureux,
Pour compléter son ciel!
Le Fils, c’est la Présence,
L’Esprit, c’est la Présence!
Les adoptés dans la grâce toujours,
Pour l’Amour,
Enfants d’Amour!
Han var rig og lykkelig,
han skænkede sin himmel!
Han var rig og lykkelig,
for at fuldkomme sin himmel!
Sønnen er tilstedeværelse,
Ånden er tilstedeværelse!
De udvalgte i den altid værende nåde
af Kærlighed,
Kærligheds børn!
Il est parti le Bien-Aimé . . .
...
C’est pour nous, Pour nous!
Den Elskede er borte . . .
...
det er for vor skyld, for vor skyld!
Il est vivant, il est présent,
Et Lui se dit en Lui!
Il est vivant, il est présent,
Et Lui se voit en Lui!
Présent au sang de l’âme,
Etoile aspirant l’âme,
Présent partout, miroir ailé des jours,
Par Amour,
Le Dieu d’Amour!
Il est parti le Bien-Aimé . . .
...
C’est pour nous, Pour nous!
Han er levende, han er til stede,
og han taler til sig selv i sig selv!
Han lever, han er til stede,
og han ser sig selv i sig selv.
Tilstedeværende i sjælens blod,
stjerne, der indsuger sjælen,
til stede overalt, dagenes vingede spejl,
gennem Kærlighed,
Kærlighedens Gud!
Den Elskede er borte . . .
...
det er for vor skyld, for vor skyld!
3.
Psalmodie de l’Ubiquité par amour
(Dieu présent en toutes choses . . .)
3.
Psalmodi om allestedsnærværelse i kærligheden
(Gud er til stede i alle ting . . .)
Tout entier en tous lieux,
Tout entier en chaque lieu,
Donnant l’être à chaque lieu,
A tout ce qui occupe un lieu,
Le successif vous est simultané,
Dans ses espaces et ces temps
que vous avez créés,
Satellites de votre Douceur.
Posez-vous comme un sceau sur mon cœur.
Helt nærværende alle steder,
helt nærværende hvert sted,
giver væren til hvert sted,
til alt, hvad der dominerer et sted,
begrebet ’efter hinanden’ bliver ’samtidighed’,
i de steder og tider,
som du skabte,
en følgesvend til din Mildhed.
Prent dig som et segl på mit hjerte.
Temps de l’homme et de la planète,
Temps de la montagne et de l’insecte,
Bouquet de rire pour le merle et l’alouette,
Eventail de lune au fuchsia,
A la balsamine, au bégonia;
De la profondeur une ride surgit,
La montagne saute comme une brebis
Et devient un grand océan.
Présent,
Vous êtes présent.
Imprimez votre nom dans mon sang.
Menneskets og planeternes tid,
bjergets tid og insektets tid,
en krans af latter for solsorten og lærken,
et stykke af månen til fuchsiaen,
balsam for begonien.
Fra dybderne opstår en fold,
bjerget løber som et får
og bliver til et stort hav,
til stede,
du er til stede;
tryk dit navn ind i mit blod.
Dans le mouvement d’Arcturus, présent,
Dans l’arc-en-ciel d’une aile après l’autre
(Echarpe aveugle autour de Saturne),
Dans la race cachée de mes cellulles, présent,
Dans le sang qui répare ses rives,
Dans vos Saints par la grâce, présent,
(Interprétations de votre Verbe,
Pierres précieuses au mur de la Fraîcheur).
Posez-vous comme un sceau sur mon cœur.
Til stede i Arkturus’ bevægelse,
i regnbuen, med den ene vinge efter den anden,
(skjult bælte om Saturn),
til stede i mine cellers skjulte stamme,
i blodet som restaurerer sine grænser,
til stede af nåde, hos dine hellige
(fortolkninger af dine Ord
ædelsten i en mur af opfriskning).
Sæt dig som et segl på mit hjerte.
Un cœur pur est votre repos,
Lis en arc-en-ciel du troupeau,
Vous vous cachez sous votre Hostie,
Frère silencieux dans la Fleur-Eucharistie,
Pour que je demeure en vous comme une aile
dans le soleil,
Vers la résurrection du dernier jour.
Il est plus fort que la mort, votre Amour,
Mettez votre caresse tout autour.
Et rent hjerte er dit hvilested,
hjordens regnbue-lilje,
du skjuler dig under dit nadverbrød,
tavse broder i sakramente-blomsten,
for at jeg kan blive i dig som en vinge
i solen,
ventende på den yderste dags genopstandelse.
Din Kærlighed er stærkere end døden.
Fold dine kærtegn ud over alt.
Violet-jaune, vision,
Voile blanc, subtilité,
Orangé-bleu, force et joie,
Flèche-azur, agilité,
Donnez-moi le rouge
et le vert de votre Amour,
Feuille, flamme or, clarté,
Plus de langage, plus de mots,
Plus de prophètes ni de sience
(C’est l’Amen de l’espérance,
Silence mélodieux de l’Éternité).
Violet-gul, vision,
hvid som et slør, subtilitet,
orange-blå, kraft og glæde,
en pil, blå, bevægelighed,
giv mig det røde
og det grønne af din Kærlighed,
blad-guld-flamme, klarhed,
intet sprog, ingen ord,
ikke flere profeter, ingen videnskab
(Det er håbets amen,
Evighedens melodiske tavshed).
Mais la robe lavée dans le sang de l’agneau,
Mais la pierre de neige avec un nom nouveau,
Les éventails, la cloche et l’ordre des clartés,
Et l’échelle en arc-en-ciel de la Vérité,
Mais la porte qui parle et le soleil qui s’ouvre,
L’auréole tête de rechange qui délivre,
Et l’encre d’or ineffaçable sur le livre,
Mais le face-à-face et l’Amour.
Men klædningen vasket i lammets blod,
men stenen af sne med et nyt navn,
vifterne, klokken og klarheds orden
og Sandhedens regnbue-stige,
men porten som taler, og solen som åbner sig,
en strålekrans, fornyende hoved som forløser os
og den uudslettelige skrift af guld i bogen,
men at se ansigt til ansigt, og Kærligheden.
Vous qui parlez en nous,
Vous qui vous taisez en nous,
Et gardez le silence dans votre Amour,
Vous êtes près,
Vous êtes loin,
Vous êtes la lumière et les ténèbres,
Vous êtes si compliqué et si simple,
Vous êtes infiniment simple.
L’arc-en-ciel de l’Amour, c’est vous,
L’unique oiseau de l’Éternité, c’est vous!
Elles s’alignent lentement, les cloches
de la profondeur.
Posez-vous comme un sceau sur mon cœur.
Du taler i os,
du, som tier i os,
du bevarer din tavshed i din Kærlighed.
Du er nær,
du er fjern,
du er lyset og mørket,
du er så kompleks og så enkel,
du er uendelig enkel,
du er Kærlighedens regnbue,
du er den eneste Evighedens fugl!
De træder langsomt ind på rad,
dybdens klokker.
Sæt dig som et segl på mit hjerte.
Tout entier en tous lieux . . .
...
Posez-vous comme un sceau sur mon cœur.
Helt nærværende alle steder . . .
...
Sæt dig som et segl på mit hjerte
Vous qui parlez en nous,
Vous qui vous taisez en nous,
Et gardez le silence dans votre Amour,
Enfoncez votre image
dans la duréé de mes jours.
Du taler i os,
du, som tier i os,
du bevarer din tavshed i din Kærlighed.
Markér dit klare billede
på alle mit livs dage.
Olivier Messiaen:
O sacrum convivium
Tekst: Thomas Aquinas
O sacrum convivium
in quo Christus sumitur
recolitur memoria
passionis ejus:
mens impletur gratia
et futurae gloriae
nobis pignus datur,
alleluja.
O hellige måltid,
i hvilket vi modtager Kristus
og mindet om
hans lidelse;
vore sind fyldes med nåde;
os skænkes et tegn
på den kommende herlighed.
Halleluja.
Olivier Messaien:
Cinq rechants Olivier Messiaen:
Fem omkvæd
1.
hayo kapritama lali ssaréno
les amoureux s’envolent
Brangien dans l’espace tu souffles
vers les étoiles de la mort
ha ha ha soif
l’explorateur Orphée
trouve son cœur dans la mort miroir d’étoiles château d’étoiles Yseult d’amour séparé bulle de cristal d’étoile mon retour Barbe Bleu château de la septième porte hayo kapritama lali ssaréno 1.
hayo kapritama lali ssaréno
de elskende flygter
Brangäne, du svæver i rummet
mod dødens stjerner
åh, åh, åh, tørst
den opdagelsesrejsende Orfeus
finder sit hjerte i døden
stjerne-spejl, stjerne-slot
Isolde skilt fra kærlighed
stjerne-krystal-boble
min tilbagevenden
Blåskæg-slot den syvende dør
hayo kapritama lali ssaréno
2. ma première fois terre terre l’éventail déployé ma dernière fois terre terre l’éventail refermé lumineux mon rire d’ombre ma jeune étoile sur les fleuves ha solo de flûte berce les quatre lézards en t’éloignant mayoma kapritama ssarimâ mano nadja lâma krîta makrîta mayo 2.
min første gang jord jord
viften foldet ud
min anden gang jord jord
viften foldet sammen
min skygge-latter lysende
min unge stjerne på floderne
åh, fløjte-solo
vug de fire firben
mens du går væk
mayoma kapritama ssarimâ
mano nadja láma krîta makrîta mayo
Tekst: Olivier Messiaen.
Oversættelse: Magna Blanke
3.
ma robe d’amour mon amour ma prison d’amour faite d’air léger lîla ma mémoire ma caresse mayoma ssari man thikâri oumi annôla oumi cheu cheu mayoma kapritama kalimolimo sarî floutî trianguillo yoma robe tendre toute la beauté paysage neuf troubadour Viviane Yseult tous les cercles tous les yeux pieuvre de lumière blesse foule rose ma caresse tous les philtres sont bus ce soir encor
3.
min kærlighedsklædning min kærlighed
mit kærlighedsfængsel
skabt af let blå luft
mit minde mit kærtegn
mayoma ssari man thikâri
oumi amôla oumi
cheu cheu mayoma kapritama
kalimolimo
sarî floutî trianguillo yoma
sart klædning
al skønheden nyt landskab
trubadurViviane Isolde
alle cirklerne alle øjnene
lys-blæksprutte sårer
rose nedtrykker min kærlighed
alle elskovsdrikke er drukket ud
igen i aften
4.
niokhamâ palalane souki mon bouquet tout défait rayonne les volets roses Oha amour du clair au sombre Oha roma tama ssouka rava kâli vâli ssouka nahame kassou 4.
niokhamâ palalane souki
min buket helt ødelagt stråler
de rosa skodder Oha
kærlighed fra morgen til aften Oha
roma tama ssouka rava kâli vâli
ssouka nahame kassou
5. mayoma kalimolimo tes yeux voyagent dans le passé mélodie solaire de corbeille courbe losangé ma fleur toujours philtre Yseult rameur d’amour fée Viviane à mon chant d’amour cercle du jour hayo hayo foule rose bras tendu pieuvre aux tentacules d’or Persée Méduse l’abeille l’alphabet majeur fleur du bourdon tourne à mort quatre lézards la grotte pieuvre et la mort corolle qui mord deuxième garde à manger d’abord mayoma kalimolimo dans l’avenir
5.
mayoma kalimolimo
dine øjne rejser ind i fortiden
salmemelodi af krumme kurver
min blomst altid rombeformet
elskovsdrik Isolde elskovs-roerske
elverpigen Viviane til min elskovssang
kredser om dagen hayo hayo
udstrakt arm nedtrykker rose
blæksprutte med guld-arme
Perseus Medusa
bien det vigtigste alfabet
humlebi-blomst går mod døden
fire firben grotten
blæksprutte og døden
blomsterkrone som bider til sidst
gemmer først noget til at spise
mayoma kalimolimo
i fremtiden
Téléchargement