01 Tiedosto

publicité
Fr. 3
le 8 septembre 2015
LC-4033 Ranska 3 (3 op)
3 op (noin 80 tuntia työtä: lähiopetusta + kotityötä + tentti)
Oppikirja: Latitudes 2 + harjoituskirja, joista käydään läpi 1. ja 2. moduuli eli kpl. 1-6.
Tutustu kirjan ja harjoituskirjan rakenteeseen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään kuulemansa
reportaasin/selostuksen, pystyy haastattelemaan jotakuta, kertomaan kokemuksestaan,
kirjoittamaan tiivistelmän lukemastaan, ilmaisemaan tyytymättömyytensä/tyytyväisyytensä
myös kirjallisesti
TENTTI 8.12. (sanelu, kirjoitelma, täydennystehtävä – paikka ja aika sama kuin muulloinkin, ei
ilmoittautumista).
Évaluation (Arviointi) 0-5
Suullisen taidon osoittaminen tunneilla sekä Movenote-esitys 20%, kirjalliset tehtävät kurssin
aikana 20%, tentti 60%.
Premier cours
Nous avons regardé des cartes postales (par paire) et avons essayé de les décrire et les
comparer.
Nous avons parlé du passé récent (p. 11) olla juuri tehnyt jotakin
ex. : Je viens de parler au téléphone. (± j’ai parlé il y a quelques minutes)
Nous avons également parlé de la différence entre le passé composé et l’imparfait. (perfektin ja
imperfektin ero)
1) Hier j’ai vu un film. J’ai beaucoup aimé. Eilen näin yhden elokuva, pidin siitä
kovasti.
Avec le passé composé, l’action est considérée comme ponctuelle ; elle est vue comme une
action. (piste aika-akselilla)
2) Je travaillais quand mon ami m’a téléphoné. Olin tekemässä töitä, kun ystäväni
soitti minulle.
Travaillais -Imparfait – décor, situation A téléphoné – p. c. – action ponctuelle
3) Petit, je me réveillais tard dans la matinée. Lapsena heräsin aina aamulla
myöhään.
Me réveillais – imparfait - habitude dans le passé
4) Il faisait noir, mais l’air était doux. Oli pimeää, mutta ilma oli pehmeä.
Description
1
Fr. 3
le 8 septembre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=ShpmGcm9yK4
Nous avons également parlé de l’auxilaire du passé composé et vu quand il fallait utiliser le verbe
être (1. quand le verbe indique un mouvement dans une certaine direction, 2. avec les verbes
pronominaux, 3. naître 4 mourir 5. rester)
Pour terminer nous avons écouté le début du premier document – ex. 1 page 11 (transcription sur
la page 178) et avons répondu aux questions de l’exercice 1.
Pour jeudi dans le manuel (oppikirjasta):
écoutez l’émission (exercice 1)et faites l’exercice 2 (p. 11)
-
kuuntele luudestaan lähetys ja tee harj. 2 (s.11)
dans le cahier d’exercices (harjoituskirjasta) :
ex. 1(täydennä), ex 2 (où est-ce qu’il y a le passé récent ? missä on venir de –rakenne?)), ex
3 (täydennä käyttämällä venir de –rakennetta), 14 (taivuta verbit passé composéssa tai
imperfektissä), 18, 19, 20 (kuuntele ja yritä erottaa, kumman kuulet: imperfektin vai
perfektin)
Tulosta ensimmäisen kappaleen sanasto.
NK-G
2
Téléchargement
Random flashcards
amour

4 Cartes mariam kasouh

Le lapin

5 Cartes Christine Tourangeau

aaaaaaaaaaaaaaaa

4 Cartes Beniani Ilyes

découpe grammaticale

0 Cartes Beniani Ilyes

Créer des cartes mémoire