sv Presentaties

Telechargé par Houda fa
Table of Contents
Presentatie: Infectieus vs inflammatoir (covid vs COPD) ........................................................... 2
PRESENTATIE: TUMORPATHOLOGIE: NAEVUS EN MELANOOM ................................................ 4
Presentatie: Lokaal vs systemische infectie ............................................................................... 7
4) Presentatie: Ontstekingsreactie: Acuut vs chronisch ............................................................ 9
5) presentatie: Venneuze vs arteriele stoornissen: Embolie vs acuut myocardinfarct ........... 13
6) Presentatie: Allergieën ......................................................................................................... 15
Presentatie: Infectieus vs inflammatoir (covid vs COPD)
INFECTIE - COVID
WAT?
RNA-virus
W gerepliceerd of direct vertaald in eiwit
Overdracht via druppels en nauw contact
Incubaejd: 5 dagen
Fysiopathologische mechanismen
Bestaat uit 4 structurele eiwien:
S: Spike
M: Membrane
E: Envelop
N: Nucleocapsi
Bindt via zijn S-eiwit op ACE-2 receptor
hoge mate in longepitheelcellen
start vd invase gastheercel
Vorming van neg RNA streng uit bestaande posieve RNA-streng via RNA-polymerase
=transcripe
Neg RNA streng w gebruikt om nieuwe pos RNA streng te vormen synthese nieuwe
eiwien in cytoplasma vd cel
= translae
Vermenigvuldigt zich besmet andere cellen
Vd neus nr longblaasjes
defect aan vascularisae (verhoogde premeabiliteit en lekkage)
longoedeem, longischemie, hypoxisch respiratoir falen, progressieve longschade
komt via ademhalingswegen in bloed
nr hersnenen maagdarmkanaal, hart, nieren en lever
hersenbloedingen, neurale aandoening, coma, verlamming, dood
Het virus gaat zich vermenigvuldigen om meer nucleocapsiden produceren
De aangetaste pneumocyten geven cytokines en ontstekingsmarkers af
• “Cytokinestormwerkt als chemoaractant voor :
o Neutroelen
o CD4 helper T-cellen
o CD8 cytotoxische T-cellen
Verantwoordelijk voor bestrijden van virus maar ook voor ontsteking en longschade
Inammae-COPD
Chronic obstructive pulmonary disease
Verzameling van aandoeningen die zowel longen als LW aantasten
Oorzaak: omgevingsfactoren (bv roken)
Cellen
Macrofagen: COPD zorgt voor meer CCL2&CXCL, hierdoor mobiliseren de macrofagen
zich naar de long. Daar secreteren ze interleukine 1, 6 en tumornecrosefactor alfa (IL1-
IL6-TNFα)
T-lymfocyten: Door de verhoogde IL6 (uit de macrofagen) zullen T-lymfocyten
interleukine 17 en 22 secreteren. Dit zorgt voor een verhoogde acviteit van neutroelen
Neutroelen: Staat in voor de secree granulen & proteasen. De proteasen zullen
weefsel areken, hierdoor wordt er 'afval' geproduceerd. Dit 'afval' komt tot uing onder
de vorm van mucus.
MEDIATOREN
Tumornecrosefactor alfa: (uit macrofagen) leidt tot apoptose, deze dode cellen zijn ook
afval. Dit vertaald zich ook in meer mucus dat 'afval' bevat
NF-KB: wordt geacveerd door TNF-alfa. Hierdoor wordt de inammae onderhouden.
Daarnaast smuleert het ook IL-6 produce. Dit houdt de cascadereace in stand
GEVOLGEN
Co morbiden: dr aanhoudende inammae lich gevoeliger vr co morbieden of
secundaire pathologieen ( longkanker, diabetes II, cardiovaculaire longaandoeningen
Hyperplasie gobletcellen (nemen in aantal toe) meer mucus
Fibrose liekenweefsel is sjver long verliest fct weefseldestruce
Inammae kan aan basis liggen van infece
COPD-paënten meer kans op COVID
Receptor regulae
Aangeboren en adapeve immuunrespons
Klaring/opruiming respiratoire virussen ↓
RELEVANTIE VOOR KINESITHERAPIE
Vermoeidheid
Dyspneu
Tachycardie
Spieratrofie
Kinesiophobie = bew angst
Daling functioneel vermogen
Behandeling:
respirat kine
cardiovasculaire revalidae
krachraining
PRESENTATIE: TUMORPATHOLOGIE: NAEVUS EN MELANOOM
Denie
= Stoornis in de regulae van de groei en de dierenae van cellen, kortweg is het dus een
groeistoornis van de cellen
Ontstaanmechanisme = oncogene
Een normale cel die via reversibele groeistoornissen en premaligne veranderingen een
inltraef groeiende en metastaserende maligne (kwaadaardige) structuur vormt
NAEVUS
Definitie
= goedaardige ophoping van pigmentvormende cellen in de huid, de melanocyten en
naevuscellen
Aangeboren (moedervlek) of verworven
Naevus melanoom
Repeeve blootstelling aan zonlicht
Niet aljd het geval
Ontstaan
Gebreken in embryonale ontwikkeling exponenele toename v melanocyten
Genesche aanleg
Neg invloed UV sjging synthese melanine
Mech en chem verwondingen
Hormonale disbalans: melanocornes produce in hypofyse smulae synthese
melanine
Virale en bacteriele letsels vd huid
Pathogenese
Mechanisme: ontwikkeling van neoplasma als gevolg van overmage melanineproduce
Melanocornes of melanotroop hormoon
Symptomen en klinische verschijnselen
Niet gevaarlijk naevi:
Moeilijk via visuele inspece
Weinig tot geen risico op tumorontwikkeling
Vlak = lengo
vlak, egale vorm, bruin
enkele mm tot cm groot
licht huidtype verhoogd risico
Gevaarlijke naevi:
Risico op maligniteit
Blauw
2cm, sjgt boven huidoppervlak (op gezicht, ledematen, zitvlak)
grote afmengen
BEHANDELING EN ROL KINESITHERAPEUT
verwijdering nauvus, chrirugische excisie
laserverwijdering
radio-mes
cryodestruction
zelfverwijdering
rol kine:
Inherente risico’s en mogelijke voordelen individueel afwegen met paënt
Follow-up: inspece en palpae laesies en lymfeklieren
MELANOOM
= vorm van huidkanker die meestal ontstaat vanuit een bestaande naevus. Door repeeve
(onbeschermde) blootstelling aan zonlicht worden melanocyten aangetast.
Beschadiging DNA dr UV
mutae doorgegeven aan dochtercellen
Celdeling en proliferae is ongecontroleerd gestoorde apoptose
Integrines: eiwien verantwoordelijk voor an en pro apoptose signalen
produce van melanine gepigmenteerde melanomen
Stadia van melanoom
Stadium I: aantasng epiderming
1 / 16 100%

sv Presentaties

Telechargé par Houda fa
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !