Telechargé par Barbara Vodanovic

padeži imenice vježbe

publicité
Tetak Henry sjedio je na kućnom pragu i zabrinuto gledao u nebo koje je više
nego inače bilo prijeteće sivo.
TETAK
(padež)
(rod)
(broj)
HENRY
(padež)
(rod)
(broj)
PRAGU
(padež)
(rod)
(broj)
NEBO
(padež)
(rod)
(broj)
Dorothy je s Totom u naručju stajala na vratima i također promatrala nebo.
DOROTHY
(padež)
(rod)
(broj)
TOTOM
(padež)
(rod)
(broj)
NARUČJU
(padež)
(rod)
(broj)
VRATIMA
(padež)
(rod)
(broj)
NEBO
(padež)
(rod)
(broj)
Tetka Em je prala posuđe.
TETKA
(padež)
(rod)
(broj)
POSUĐE
(padež)
(rod)
(broj)
S dalekog sjevera čuli su podmuklo hukanje vjetra i jasno su mogli vidjeti kako se
dugačka trava izvija poput morskih valova pred nadolazećom olujom.
SJEVERA
(padež)
(rod)
(broj)
VJETRA
(padež)
(rod)
(broj)
TRAVA
(padež)
(rod)
(broj)
VALOVA
(padež)
(rod)
(broj)
OLUJOM
(padež)
(rod)
(broj)
Zatim se s juga čuo oštar zvižduk i kad su okrenuli svoje glave onamo ugledali su
kako trava leti u zrak.
JUGA
(padež)
(rod)
(broj)
ZVIŽDUK
(padež)
(rod)
(broj)
GLAVE
(padež)
(rod)
(broj)
TRAVA
(padež)
(rod)
(broj)
ZRAK
(padež)
(rod)
(broj)
Vrisnula je: »Brzo, Dorothy! Trči u sklonište!« Toto iskoči Dorothy iz naručja i
sakrije se pod krevet, na što ga je ona započela tražiti.
DOTOTHY
(padež)
(rod)
(broj)
SKLONIŠTE
(padež)
(rod)
(broj)
TOTO
(padež)
(rod)
(broj)
NARUČJA
(padež)
(rod)
(broj)
KREVET
(padež)
(rod)
(broj)
Tetka Em, prestravljena, otvori vrata skloništa u podu i brzo se počne unutra
spuštati niz ljestve.
TETKA
(padež)
(rod)
(broj)
VRATA
(padež)
(rod)
(broj)
SKLONIŠTA
(padež)
(rod)
(broj)
PODU
(padež)
(rod)
(broj)
LJESTVE
(padež)
(rod)
(broj)
Konačno Dorothy uspije uhvatiti Tota i pođe za tetkom.
TOTA
(padež)
(rod)
(broj)
TETKOM
(padež)
(rod)
(broj)
Kad je bila na polovici sobe začu se grozan fijuk vjetra, a kuća se zatrese tako
jako da je Dorothy izgubila ravnotežu i našla se kako sjedi na podu.
POLOVICI
(padež)
(rod)
(broj)
FIJUK
(padež)
(rod)
(broj)
VJETRA
(padež)
(rod)
(broj)
KUĆA
(padež)
(rod)
(broj)
RAVNOTEŽU
(padež)
(rod)
(broj)
PODU
(padež)
(rod)
(broj)
Totu se to nije svidjelo.
TOTU
(padež)
(rod)
(broj)
Téléchargement