Telechargé par Oumar Ba

HASBI BIHI WA BI TAHA

publicité
HASBI BIHI WA BI TAHA
1-) Hasbii bihii wabitahaa Hasbiibi Chaykhi Tidiani
2-) Hasbii bibarine rahaufine Hasbii bihii wa kafanii
3-) Khalbii lahau wa maraamii wa khalabii koulla aani
4-) Rabbi fadarik houbaydane sourhatane dauna tawanii
5-) Laa tousmitanal ahaadi walaa touwaswiss diananii
6-) Fadjhal fouhaadi kasahrii walaa toudirhou kabaanii
7-) Wal tachfi lii koulla chakwa wal takhdi haaza lamaanii
8-) Bidiahi khayril baraayaa wadiaahi Chaykhi Tidiaanii
9-) Wadiaahi Chaykhi wa aslii walidii haaliil makaanii
10-) Al haadji Habdoul Ilaahii bahdiatii taula lawaanii
11-) Matlabii roukhyaa makhamii sourhatane fii za zamaanii
12-) Matlabii irsou ousaulii sourhatane dauna tawaani
13-) Naadaytou Chaykha Tidiaanii li adjli amrine dahaanii
14-) Aadjir khadimaka khad ame moukoumou Chaykhi Tidiani
15-) Aadjir houbaydaka Barhaama fahwa fil houbbi faani
16-) Nilaanahau hama dounyaa wa zaati moune tadihanii
17-) Ithakhoul habda mounaahou ithaafoukoum khad kafaanii
18-) Falastou arda siwaa-ire khaa-ine li akhlal mahaanii
19-) Azkaa salaamii salaamii halaa nabiyizil masaanii
20-) Mine bahdi koulli sihaabine bahda Aaline soumma aanii
Téléchargement