Telechargé par Olfa Zaier

قراءة فردوس

publicité
‫ه ل الس في‬
‫فرد ْ س ْج‬
‫صب ح‪ ,‬غس ْ ْ‬
‫في ال َّ‬
‫غ َّير ْ مالبس‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫صب‬
‫تن ل ْ فط ر ال َّ‬
‫ح‪.‬‬
‫ه ل الس في‬
‫مع‬
‫أ‬
‫مع‬
‫أ‬
‫مع‬
‫أ‬
‫مع‬
‫أ‬
‫أل ِّ ن ش ْخصي‬
‫ص‬
‫ال َّن ِّ‬
‫أ ْربط بس ْ‬
‫في ا ْلمس ء‬
‫فرد ْ س ْج‬
‫غس ْ ْ‬
‫أ ْ‬
‫شط ا ْلخطأ‬
‫س ش ْعره ‪.‬‬
‫فرد ْ ً‬
‫س َّرح ْ ْ‬
‫س مال ْبس ‪.‬‬
‫فرد ْ ً‬
‫غ َّير ْ ْ‬
‫أ ْكت "نع ْ " أ ْ "ال"‬
‫فرد ْ س‬
‫تن ل ْ ْ‬
‫ا ْلغداء‪.‬‬
‫صب ح‬
‫في ال َّ‬
‫في ال َّ ْيل‬
‫ه ل الس في‬
‫أ ْربط ا ْلك م بمرادفت‬
‫أك ْ‬
‫مع‬
‫تن ل ْ‬
‫س َّرح‬
‫ن َّظف‬
‫صحيح‬
‫أضع عالم )‪ (x‬أم ا ْْلج ب ال َّ‬
‫أح فظ ع‬
‫مع‬
‫نظ ف ج ْسمي‪.‬‬
‫ال ان ِّظف أ ْسن ني‪.‬‬
‫أق ِّ أظ فر ‪.‬‬
‫مع يير الحد األدن‬
‫ال راءة الج ري‬
‫مست ي‬
‫التم‬
‫انعدا التم‬
‫د ن التم‬
‫معـ ‪1‬أ‬
‫معـ ‪1‬‬
‫معي ر التميز‬
‫مع لج النص‬
‫معـ ‪1‬‬
‫ج‬
‫( ‪)- - -‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫األدن ( ‪)- - +‬‬
‫ابداء الرأ‬
‫معـ ‪2‬أ‬
‫معـ ‪2‬‬
‫معـ ‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0,5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫التم‬
‫األدن ( ‪)- + +‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫التم‬
‫األقص ( ‪)+ + +‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪9/.....‬‬
‫‪4.5/.....‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5/....‬‬
‫‪1.5/...‬‬
‫إمض ء ال لي‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
Téléchargement