Telechargé par Othmane Maziane

23 - Mod Complement Amz 2[Prim]

publicité
ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
2
3
.
transfert
TICE
4
1
2
3
4
%46
5
44
5
6
6
7
2
4
-
-
-
-
-
-
8
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Phonétique et
phonologie)
-
-
9
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
11
-
11
16
)
-
(
)
(
12
4
-
13
8
4
1
44
14
1
2
16
16
3
4
-
16
autonomie
9
17
1
:
114
133 136 06 168
2
1000
1661
3
4
1660 1668
5
1666 1003
1003
15.
16.
17.
7
1664
8
1611
9
1611
11
1611
11
1660
12
1611
13
1611
.14
Vocabulaire des média, Français- amazighe- anglais – arabe, IRCAM (2009)
Vocabulaire grammatical, Français- amazighe- anglais – arabe, IRCAM et
INALCO (2009)
La nouvelle grammaire amazighe, Boukhris, F. et al., IRCAM (2008)
18
6
‫ الملحقات‬: ‫خامسا‬
positionnement
19
‫ بطاقة التقويم التشخيصي‬.1
Ammas n tsga g twuriwin n usgmi d usmuttg
asslmd amnzu
Tifrt tanmmalt xf inlmadn
5
1








5
4
3
1
1
6
5
4
3
1
1  6
5
4
3
1
1
5
4
3
1
1
6
5
4
3
1
1
6

5
6
20

6
:
«La nouvelle grammaire de l’amazighe, Boukhris, F. et al., IRCAM (2008)»
.1.1
56
1005
1080
1081
1090
1661
1005
19
.2.1
1004
16
1004
21
1000
114 115
1661
19
1661
36
1663
1.2
1004
1661
16
1661
36
1661
19
19
1663
168
1664
81
1665
06
1664
136
10
115
1661 1666
.
114
1000
22
1669
133
1668
114
2 2
23
I
unités segmentales
1
1.1
33
11
24
Iskkiln n tfinav12
Alphabet tifinaghe (Tifinaghe – IRCAM)
adrar
abrid
Agmar
a
b
g
Azgåav
Afud
Aäaë
tettr
Afus
Akëkuë
amddaæl
ahddun
apidus
aoban
Tixsi
aqëab
imi
Amjjuä
Amlal
Aman
Irdn
udm
Urar
bëëa
avrum
Ils
Ããabt
acwwal
Tussna
Tiïï
awal
ayyis
Amaziv
Içi
å
a
b
g
w
g
d
ä
e
F
k
kw
h
p
ε
x
q
i
j
l
M
n
u
r
ë
γ
s
ã
c
t
ï
w
y
z
ç
d
ä
e
F
k
æ
h
p
o
x
q
i
j
l
M
n
u
r
ë
v
s
ã
c
t
ï
w
y
z
ç
‘
‘
‫ﮐ‬
‘‫ﮐ‬
‫ﻫ‬
‘‫ﮐ‬
ֶ
‫ﮋ‬
‫ﮋ‬
12
25
r n Ä Ï d T
G K
o p
J c
v x
m b f
ç Ã Z S
q
Å æ
19
L Ë
h
w y
e u i a
4
1
q
æ
k
t
å
g
d
b
ï
ä
h
^p
x
c
s
o
v
j
z
f
ã
ç
n
r
ë
l
y
m
w
.13
13
26
2
U
I
E
A
tettr
mlel
1.2
Univocité du signe
3.1
2.3.2
d
ä
t
b
k g
27
aBRID
TAMVART
AKR
AGMAR
GIX TT
GIX T
1.3.2
.
ã
Ë
ä Ï
Ç
anÇaË
iãiä
awÏÏuf
3.3.2
.Æ Å
rgÅl
rggl
3.3 2
les emphatiques
les emphatisées
28
14
15
IllI
←
←
TAMllalT
TaVYUlT
←
←
aPJJaM
HIJ
5.3.1
tasa
afud
tasa
afud
1.3.2
←
←
ILS
AWAL
1090
←
←
←
29
ALIM
ALMU
318 1001
AWRA
2
1 2
1 1 2
aÇËu
anÇaË
q, v, x
avrum
aqrab
axrbic
2 1 2
tzri
t
tamzdavt
30
3 1 2
tammemt
n
m
t
tavyult
4 1 2
iäaËn
amvar
tammurt
2 2
31
ad nmun
mun
ad
ad nmun
n
yan n was
tzdv vas nttat
inna izlan
idda urgaz
inna as
a argaz
a issi
16
32
II
:
1
Prasse 1970
2
(
33
"Arabia Ware "
(AWB) Benelux
1
i
ya
yi
yu
yey
ya
E, U, ©
1
Awb
g
b/h
n
C
nn/l
s
m
Ï
r
z/z
ä
yd
m
f
3
y
/u/
w
e 
%
i
u
o
∏
w
ã
x
v
q
« graphie et orthographe de l’amazighe »
34
k
//h
17
┆
,
∷
,
,
a
,
,
4
K
_/
G
X X
V
*/
D
v/
D
╘
5
o
ù
Ä
4
Ã
s
à
9
gg
G
8
Awb
f
l
0
Ø
%

3
35
facilité psycho-motrice
4
( ) / … / ! / ? / : /; /, /.
1 1
6

Ç
36
0 8 9 4 5 4 3
ë/r ã/s Ç/z ä/d Ï/t Æ/k Å/g
37
1

















mmu, bu

38
2
1 2
amzdav / tamzdavt
amzdav / imzdavn
amzdav / umzdav
argaz a
argaz ann
axxam nns
argaz nni /lli /nna
baba
babak
babam
babas
babatnv
babatun
babatsn
babatsnt
baba inu
babak nnk / ink
babam nnm / inm
39
babas nns / ins
2 2
ddiv
ddan
ssufv
izdv
y

i + umÇ
yumÇ
i + aäfuä

yaäfuä
i + iwi

yiwi
ad tn yawi
awi tn
awi d
awi nn
iwin as t id.
ur as t id iwin.
ad as t id awin.
40
aqqa ittazzal.
ar / la / da ittawi
ad iniv.
ur iddi.
is idda ?
ma iËap ?
mr mra mara ig iv
mr asn tnnit aynna is d ddan
mara illuÇ ad icc.
3 2
vr taddart
s ufus
dar tgmmi
zg tiïïawin
vurk
18
(f
41
flla, ^vr
supplétion
Dell1093:81
vur
19
giti, dayi, digi
nnm
4 2
ayt, gg, ult, mmu, m, u, mu, bu
butgra
buoËfa
buzyan
buhyyuf
bu tgmmi
lal n uxxam
mm tiïïawin
d
5 2
d
d argaz
ur d ntta
is d loil
6 2
kullutn
qqapnnsn
20
butgra
tagra
42
bu
kullu middn
7 2
Agadir, biyya, figig, imuzzar, tiÏÏ
43
tampäaët
impäaën
umpäaë
ampäaë
ampäaë
ampäaë
1 1
i
a
a
u
ils
argaz
afus
udm
ul
ilf
ixf
aäaË
imma
illi
Tagmart
tislit
tuccnt
Tamïïuät
illi
immi / imma
tafunast
44
← Agmar
← Isli
uccn
←
← Argaz
Memmi
←
Baba
←
Azgr
←
Titrit
Tafust
taäaët
←
←
←
← Argan
←
Taxizzut
←
Targant
tasngart
Itri
Afus
aäaë
Xizzu
asngar
1
Ta_____________t
Ta_____________
Ti____________t
Ti____________
Tu____________t
Tac___________t
A___________
I___________
U___________
C ___________
13
2 1
-n
i-
a-in
Ixxamn
Isafarn
Tirbatin
tibratin
←
←
←
←
Axxam
Asafar
Tarbat
tabrat
C
45
13
Idurar
Ibuvas
igudar
←
←
←
Adrar
Abavus
agadir
-n
Izan
iÇuËan
izakarn
←
←
←
u
Izi
AÇuË
izikr
i
id
id
bab / lal bu-/mmu
← Xali
← Baba
Bu islman
←
← lkamyu
Id xali
Id baba
Id bu islman
id lkamyu
id
Tiwriqin
Ifrmliyn
ibukadyutn
←
←
←
11
11
Aman
Idammn
Iwdan / middn
irdn
46
Tawriqt
Afrmliy
abukadyu
Tafunast
tagmart
Tisitan
tivallin
3 1
argaz
tamurt
atbir
iïïf aslm g ufus
d
d aslm
urgaz
tmurt
tmvart
i
u
u a
argaz
←
tamurt
tamvart
←
←
a
y
wass
wasif
←
←
waäu
wul
yils
tasa
taddart
tizit
ass
asif
←
aäu
←
ul
←
ils
←
←
←
47
w
tasa
taddart
tizit
yus d uslmad
ÇËiv aslmad
10
uslmad
aslmad
10
siwlv i uslmad
n tmurt / n tmazirt
s
idda s axxam
idda s aÇilal
igåz s azavar
anÇaë d uÃmmiä
2
Tazzla
Ufuv
Taduli
an
Azzl
Ffv
Dl
am--Amkraz
Amzdav
Amnay
krz
zdv
ny
←
←
←
as---/is--asRgl
tissgnit
←
←
48
rgl
gnu
Aãbpan
AÇgÅav
AäËval
Awssar
Amçyan / amÇÇan
ãbap
Çwiv
äËvl
Wssir
mÇiy
d
d amÇyan
d awssar
agmar amllal
afus aÇlmaä
apnjir amÇyan
amllaÇu
anggaru
lluÇ
ggru
←
←
amqran
avzfan
3
umlil
uvzif
2
uÃbip
49
1
ffv
nz
zznz
ttyawnza
1
1 1
3
______v
t______t/d
t______
n______
t______mt
______nt
______v
t______t/d
i______
n______
t______m
______n
4
_________
________av/mtav/amtav
________mt/amt
_________
________av/atav
________at/m
2 1
aki
ad takit
50
ad
5
ad awiv
ad tawit/d
ad tawi
ad nawi
ad tawimt
ad awint
ad awiv
ad tawit/d
ad yawi
ad nawi
ad tawim
ad awin
TtamÇ
Ttini
Ttkks
tt
←
amÇ
←
ini
← kks
Kccm
Krrz/kkrz
←
kcm
krz
Nssa
Nqqa
Ggan
←
←
←
ns
nv
gn
tt
Ttnus
Ttbdad
← ns
←
bdd
i
51
u
a
Ttafa
ttËÇÇa
←
af
← ËÇ
ar / la / da / aqqa
ad / rad
imun
iffv
ikcm
isdid
ad imun
ad iffv
ad ikcm
ad isdid
umÇv
isva
nniv
mun
ffv
kcm
sdid
ad amÇv
ad isv
ad iniv
i
sv
a
Nsva
Tsvam / tsvamt
Svan
Svant
Sviv
Tsvit/d
Isva
Tsva
i
ur
i
ur umiÇv
ur krizv
munv
ur munv
52
4
ddu
ffvamt
krzat
ttddu
ttffvamt
krrz / kkrz
2
mm m
tt
ss
s
ss- s-
smun
ssufv
sskcm
ssxsi
←
←
←
←
zz z
ss
mun
ffv
kcm
xsi
s
z
zznz
zzri
←
←
nz
zri
tt
tt
ttya
ttwa
ttwakraf / ttukraf
ttwamÇ / ttyamaÇ
ttwakr / ttyakar
53
ttu
←
←
←
krf
amÇ
akr
mm
mm, my
m
mmçë
msqsa
mmnv
çë
sqsa
nv
←
←
←
3
aqqa da la ar
ar/ la /da / aqqa itddu
aqqa iggur
rad
ad / rad iddu
ad / rad ins
54
ad
1
44
45
svan ayyis
d argaz
1 1
idda
ffvn
icca ufrux avrum
afrux icca avrum
yuzzl urba
tuzzl trbat
ipnjirn uzzln
tifrxin uzzlnt
d
argaz d mmis ddan
tamvart d illis ddant s tmdint
2 1
‫إر سال‬
d
55
d argaz
d tamÇÇyant
d yiwn / ijj n urgaz
d nttat
d ta
vurs tarwa
dars inbgiwn
3 1
ur
d nkk / ncc
ur d nkk / ncc
d amqqran
ur d amqqran
ddan middn
ur ddin middn
nd
ur
idda d
ur d iddi
nniv as
ur as nniv ca
Çëiv t
ur t Çëiv
nniv as t
ur as t nniv
4 1


56
ffvn ?
is idda ?
ma tccid ?
d
ma
is
is d ntta ?
ma d nttat ?
manwi / manwa
ma
wi, ma
acpal mcta
mnck
maf max mavar
manda / ani mani
makka muxas mimc mammk mamnk manik
mcpal mnnaw
ma ay iswan atay inu ?
manwa / manwn ad tÇËid ?
ma ay tÇËid ?
mani tËupm ?
mani trit /d ?
manaæ ra tddut /d ?
mlmi ad d yas ?
mavar ta ?
maf ur tddit /d ?
mnnaw imddukkal ad dark ?
mamnk tgid ?
mimc a tgid i wa ?
57
Téléchargement