Telechargé par Andres Bruce

Hvad Er Viagra, Og Hvordan Bruges Det

publicité
Hvad Er Viagra, Og Hvordan Bruges Det?
Viagra er et receptpligtigt antibiotikum, der bruges til at helbrede tegn på erektil dysfunktion.
Viagra kan bruges enkelt eller sammen med anden medicin.
Viagra tilhører en klasse af lægemidler kaldet PAH.
Det vides ikke, om Viagra er sikkert og effektivt hos børn.
Dosering og administration- I de fleste tilfælde er den foreskrevne dosis 50 mg taget efter
behov cirka 1 time før seksuel aktivitet.Men erektil dysfunktion medicin kan tages hvor som
helst fra 30 minutter til 4 timer før seksuel aktivitet. Den maksimalt anbefalede
doseringshyppighed er en gang dagligt.
Baseret på effektivitet og tolerance kan dosis øges til et klimaks foreskrevet dosis på 100 mg
eller reduceres til 25 mg.
Brug med mad-Viagra kan tages med eller uden måltider.
Dosisjusteringer i specifikke situationerNår Generisk Viagra administreres sammen med en alfa-blokker, bør de syge være stabile på
alfa-før de starter Køb billig Viagra- blokkeringsmiddel,medicin, og vigra skal startes med 25
mg.
Dosisjusteringer på grund af lægemiddelinteraktionerDen foreslåede dosis for ritonavirbehandlede patienter er 25 mg før seksuel handling, og den
foreslåede maksimale dosis er 25 mg inden for 48 timer
Anerkend en startdosis på 25 mg til ambulante patienter, der administreres med stærke
hæmmere. Kliniske data har vist, at samtidig administration med saquinavir.
Dosisjusteringer i særlige populationer
Overvej en startdosis på 25 mg til patienter> 65 år, indsatte med nedsat leverfunktion og
patienter med kritisk nedsat nyrefunktion.
Hvor foragtet
Doseringsformer og styrker
kamagra 100 mg leveres som blå, filmovertrukne, afrundede, diamantformede tabletter
inklusive sildenafilcitratækvivalent.
Forholdsregler:Kardiovaskulær
Der er et potentiale for kardial risiko for seksuel aktivitet hos patienter med allerede
eksisterende kardiovaskulær sygdom. Derfor bør behandlinger for erektil dysfunktion, herunder
VIAGRA, generelt ikke bruges til mænd, for hvem seksuel aktivitet er utilrådelig på grund af
deres underliggende
forlænget erektion og priapisme
Langvarig erektion større end 4 timer rapporteret sjældent siden markedsgodkendelse af Viagra.
I tilfælde af erektion, der varer længere end 4 timer, skal patienten straks søge lægehjælp.
Virkninger på øjet
Læger bør råde patienterne til at stoppe brugen af al fosfodiesterase og søge lægehjælp i tilfælde
af pludseligt synstab i det ene eller begge øjne.
Høretab
Læger bør råde patienterne til at stoppe med at tage hæmmere, herunder Viagra, og søge
øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af pludseligt fald eller høretab.
Virkninger på blødning
Der har været postmarketing -historier om blødningshændelser hos personer, der har taget
viagra. En årsagssammenhæng mellem VIAGRA og disse hændelser er ikke fastslået.
Rådgivning af patienter om seksuelt overførte sygdomme
Brugen af Viagra giver ingen sikkerhed mod seksuelt overførte sygdomme.
Patientrådgivningsinformation
Læger bør diskutere kontraindikation afmed patienter køb kamagra med regelmæssig og/eller
lejlighedsvis brug af nitrogenoxiddonorer.
Pludselig synstab
Læger bør opfordre patienter til at stoppe brugen af alle PDE5 -hæmmere, inklusive Viagra, og
undersøge afhjælpende opmærksomhed i tilfælde af pludseligt synstab i det ene eller begge
øjne.
Pludselig høretab
Læger bør tilskynde patienter til at forhindre at tage PDE5 -hæmmere, herunder Viagra, og
søge hurtig lægehjælp i tilfælde af pludseligt fald eller høretab.
Téléchargement