Telechargé par Hamilton Pouchard

Η Λειτουργία Της Μοδαφινίλης Εξηγείται

publicité
Η Λειτουργία Της Μοδαφινίλης Εξηγείται
Το Modafinil αυξάνει την εγρήγορση μέσω μιας άγνωστης μεθόδου. Παρόλο που το φαρμακολογικό
προφίλ του provigil δεν είναι συγκρίσιμο με αυτό των ατροπικών αμινών όπως η αμφεταμίνη καθώς
και η μεθυλφαινιδάτη, έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα προώθησης της αφύπνισης.
Οι 1-αδρενεργικοί ανταγωνιστές πραζοσίνη θα μπορούσαν να μειώσουν την επαγρύπνηση που
προκαλείται από μοδαφινίλη. Ωστόσο, η μοδαφινίλη είναι αδρανής στα άλλα συστήματα δοκιμής in
vitro που είναι γνωστό ότι είναι ευαίσθητα σε -αδρενεργικούς αγωνιστές, όπως τα παρασκευάσματα
αρουραίου vas deferens. Modafinil αγορα για να έχετε καλά αποτελέσματα.
Η μοδαφινίλη δεν είναι πραγματικά ανταγωνιστής των υποδοχέων ντοπαμίνης, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Η μοδαφινίλη, από την άλλη πλευρά, συνδέεται συγκεκριμένα με τον μεταφορέα ντοπαμίνης καθώς
και καταστέλλει την απορρόφηση της ντοπαμίνης in vitro. Modafinil χωρις συνταγη is also available.
Αυτή η δράση έχει συνδεθεί με υψηλότερη εξωκυτταρική ντοπαμινεργική σε αρκετές περιοχές του
εγκεφάλου των ζώων in vivo. Το Modafinil δεν έχει επίδραση προώθησης της αφύπνισης σε γενετικά
τροποποιημένα ποντίκια που λείπουν από τον μεταφορέα ντοπαμίνης, υποδεικνύοντας ότι η
δραστηριότητά του φαίνεται να εξαρτάται από το DAT. Το Provigil ελλαδα είναι πράγματι
εξαιρετικό.
Ωστόσο, με εξαίρεση την αμφεταμίνη, η συγκεκριμένη αλοπεριδόλη αναστολέα των υποδοχέων
ντοπαμίνης δεν είχε καμία επίδραση στις συγκεκριμένες ιδιότητες προώθησης της αφύπνισης της
μοδαφινίλης σε αρουραίους. Επιπλέον, η άλφα-μεθυλ-π-τυροσίνη, ένας αναστολέας της βιοσύνθεσης
της ντοπαμίνης, αναστέλλει τη δραστηριότητα αμφεταμίνης αλλά όχι μόνο την κινητική
δραστηριότητα που προκαλείται από μοδαφινίλη. Το Modafinil ελλάδα έχει εξαιρετική ποιότητα.
Ισοδύναμες δόσεις μεθυλφαινιδάτης που προάγουν την εγρήγορση καθώς και αμφεταμίνη αύξησαν τη
νευρωνική δραστηριότητα μέσα στη γάτα. Σε συγκρίσιμη δοσολογία που προάγει την αφύπνιση, η
μοδαφινίλη ενίσχυσε συγκεκριμένα και σημαντικά τη νευρωνική δραστηριότητα σε πιο διακριτές
περιοχές του εγκεφάλου. Είναι αβέβαιο πώς αυτή η ανακάλυψη στις γάτες σχετίζεται με τις ιδιαίτερες
επιδράσεις της μοδαφινίλης στους ανθρώπους. modafinil τιμη is the best online.
Το Modafinil προκαλεί ψυχοδραστικά καθώς και ευφορικά αποτελέσματα, καθώς και αλλαγές στη
διάθεση, τις αντιλήψεις, τη σκέψη, καθώς και τα συναισθήματα που είναι τυπικά για τους άλλους
ενισχυτές του ΚΝΣ στους ανθρώπους, σε αντίθεση με τις ιδιαίτερες επιδράσεις που προκαλούν την
αφύπνιση και την τάση να ενισχύουν την κινητική δραστηριότητα μέσα στα ζώα. Η μοδαφινίλη έχει τα
ενισχυτικά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τη συγκεκριμένη αυτο-χορήγησή της σε όλους
τους πιθήκους που έχουν ήδη διδαχθεί να αυτο-χορηγούν ηρωίνη. η μοδαφινίλη είχε επίσης
ταξινομηθεί εν μέρει ως ουσία που μοιάζει με διεγερτικό. Το Modafinil φαρμακειο θα σας προσφέρει
τα καλύτερα προϊόντα.
Στα ζώα, τα οπτικά εναντιομερή της μοδαφινίλης παρουσιάζουν συγκρίσιμα φαρμακολογικά
αποτελέσματα. Οι 2 κύριοι μεταβολίτες της μοδαφινίλης, το μοδαφινιλικό οξύ καθώς και η σουλφόνη
μοδαφινίλης, πιθανότατα δεν συμβάλλουν στα αποτελέσματα της μοδαφινίλης που ενεργοποιούν το
ΚΝΣ.
Απορρόφηση
Μετά από από του στόματος θεραπεία, το PROVIGIL απορροφάται γρήγορα, με τις μέγιστες
συγκεντρώσεις στο πλάσμα να φτάνουν σε 2-4 ώρες. Τα δισκία PROVIGIL έχουν περίπου την ίδια
βιοδιαθεσιμότητα με ένα υδατικό διάλυμα. Λόγω της υδατικής διαλυτότητας της μοδαφινίλης, η οποία
αποκλείει την ενδοφλέβια χορήγηση, η πλήρης από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα δεν έχει
τεκμηριωθεί. Τα τρόφιμα φαίνεται να μην έχουν καμία επίδραση στην ολική απορρόφηση PROVIGIL.
Ωστόσο, εάν καταναλώνεται με τροφή, ο χρόνος για την επίτευξη της μέγιστης συγκέντρωσης μπορεί
κάλλιστα να παραταθεί κατά περίπου μία ώρα.
Τα αποτελέσματα όπως αυτό είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους το Modafinil
διερευνάται ως συμπληρωματική θεραπεία για να βοηθήσει όσους αγωνίζονται με κατάχρηση
ναρκωτικών και εθισμό σε ουσίες όπως η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα
για πρόσθετη έρευνα και ως εκ τούτου είναι επί του παρόντος εκτός χρήσης ετικέτας Modafinil.
Το Modafinil προσφέρει μια μέτρια αλλά ουσιαστική αύξηση στη διάθεση Η έρευνα έχει
επανειλημμένα αποδείξει ότι το Modafinil προσφέρει μια μέτρια αλλά σημαντική βελτίωση στο κλίμα.
Téléchargement