Telechargé par Soufiane Zahid

دفتر النصوص قابل للتعديل اشتوكة فيزيك

publicité
‫الجهوية‬
‫المملكة المغربية‬
‫وزارة التربية الوطنية و‬
‫التكوين المهني‬
‫و التعليم العالي و‬
‫البحث العلمي‬
‫لجهة‬
‫األكاديمية‬
‫مراكش آسفي‬
‫المديرية اإلقليمية بقلعة‬
‫السراغنة‬
‫ثانوية سيدي موسى‬
‫التأهيلية‬
‫دفتر النصوص ‪2020-2019‬‬
‫ذ عبدهللا كثيف‬
‫الفترة الصباحية‬
‫اإلثنين‬
‫الثالثاء‬
‫جدول الحصص‬
‫الحصة‬
‫الحصة‬
‫الثانية‬
‫األولى‬
‫‪TCS 2 fr‬‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫‪1 BAC‬‬
‫‪SX 1‬‬
‫الدعم‬
‫الفترة المسائية‬
‫الحصة‬
‫الحصة‬
‫الرابعة‬
‫الثالثة‬
‫‪1 BAC SE 2‬‬
‫الترجمة‬
‫‪1 BAC SE 1‬‬
‫الفيزياء‬
‫والكيمياء‬
‫‪TCS 2 fr‬‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫األربعاء‬
‫الخميس‬
‫‪1 BAC SE 2‬‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫‪1 BAC SE 1‬‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫‪1 BAC SE 2‬‬
‫والكيمياء‬
‫المسالط العاكس –الفيزياء‬
‫الحاسوب – شاشة العرض – برنام ‪oscillo‬‬
‫السبت‬
‫فهرس المواد‬
‫المعدات التكنولوجية‬
‫القيمة المضافة‬
‫المستوى‬
‫الجدع المشترك العلمي – خيار فرنسي‬
‫األولى بكالوريا علوم تجريبية‬
‫األولى بكالوريا علوم تجريبية‬
‫األولى بكالوريا علوم تجريبية‬
‫األولى بكالوريا علوم تجريبية‬
‫نوع الرخصة أو العطلة‬
‫الرقم‬
‫أسماء تالميذ القسم ‪Tc-fr2‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫الرخص الطبية‬
‫‪03‬والشخصية‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪1 BAC SE 2‬‬
‫الدعم‬
‫‪1 BAC SE 1‬‬
‫الترجمة‬
‫الجمعة‬
‫الموارد وأهميتها‬
‫الحصة‬
‫األولى‬
‫الحصة‬
‫الثانية‬
‫الحصة‬
‫الثالثة‬
‫الحصة‬
‫الرابعة‬
‫المدة‬
‫القسم‬
‫‪TC fr 2‬‬
‫‪1bac SX 1‬‬
‫‪1bac SX2‬‬
‫‪1bac SX 1‬‬
‫‪1bac SX2‬‬
‫من‬
‫أسماء تالميذ القسم ‪1bac SX1‬‬
‫إلى‬
‫المادة‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫الفيزياء والكيمياء‬
‫الترجمة‬
‫الترجمة‬
‫الجهة التي منحت الرخصة‬
‫ورقمها‬
‫أسماء تالميذ القسم ‪1bac SX2‬‬
‫تاريخ إنجاز الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــروض‬
‫األقــســام‬
‫الدورة األولى‬
‫‪TC fr‬‬
‫الدورة الثانية‬
‫الدو‬
‫الفرض‬
‫أنجز بتاريخ‬
‫أرقام التالميذ المتغيبين‬
‫‪1‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫الفرض‬
‫أنجز بتاريخ ‪:‬‬
‫أرقام التالميذ المتغيبين‬
‫‪1‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫‪.....................................................................‬‬
‫الفرض‬
‫أنجز بتاريخ‬
‫أرقام التالميذ المتغيبين‬
‫الموضوع‬
‫‪TC‬‬
‫األقسام‬
‫‪Tr1 1B2 1B1‬‬
‫تاريخ اإلنجاز‬
‫‪Tr2‬‬
‫موضوع الفرض المحروس رقم ‪ .....‬للقسم ‪...........‬‬
Téléchargement