Telechargé par Dominique Leemans

Voc indispensable à la communication en néerlandais

publicité
Uit een enquête – een onderzoek blijkt
dat
Het kind – de kinderen
De jongere(n) , de jeugd – de jongelui –
de tiener – de puber
De jongen(s) – de jongeman(nen)
Enkele – sommige – een paar – een
aantal jongeren
Het meisje – de jonge dame(s)
Minderjarig _ meerderjarig –
Volwassen – de volwassene(n)
De oudere – de senior
De huidige maatschappij - samenleving
De buurt / de wijk – de buurtbewoner de gemeente – de burgemeester
- de overheid – de regering – het land –
het volk – de bevolking – de burger
Vroeger – in het verleden –
Vorig / verleden jaar
Nu – tegenwoordig
Later – in de toekomst - binnenkort
Stijgen – toenemen
Is gestegen – is toegenomen
Dalen – afnemen – verminderen
Is gedaald –is afgenomen – is
verminderd
In vergelijking met – vergeleken met
- vergelijkbaar
Iets nodig hebben – behoefte hebben
aan
nodig zijn
Nuttig - een nuttige tip
nutteloos
Sterven – om het leven komen –
omkomen - overlijden
Iemand doden – vermoorden -De dode
– de gewonde
Het recht – de plicht - de wet
Iets gewoon / gewend zijn
De gewoonte
Gewoon – gewoonweg - gewoonlijk
Enkel – alleen - slechts
Het geval – dat is het geval
De reden(en)- de meest voorkomende
redenen
De oorzaak – het gevolg
Het voordeel – het nadeel
Weten – kennen – kunnen – moeten –
willen - mogen
Het hangt ervan af
Vreselijk – erg – heel – zeer - – zwaar Licht
Het geluk – de kans – gelukkig
Jammer / spijtig genoeg
Rekening houden met – rekenen op
(on)bewust
meestal
In het algemeen – gemiddeld
Op z’n gemak - Gemakkelijk
Moeilijk- ingewikkeld
Het is de moeite waard
Mogelijk – de mogelijkheid - onmogelijk
Gevaarlijk – ongevaarlijk
Veilig - onveilig
Hoe + comp….hoe + comp.
Steeds meer – steeds minder
nauwelijks
De oplosing
Het verschil
Iets missen – ik mis je !
Het bedrijf – de firma
Er is sprake van
Sowieso
Hoe dan ook
Zich zorgen maken over – zorgen voor
het doel – de bedoeling – wat bedoel je
daarmee ?
De uitzondering
De kennis – de ervaring
trouwens
De mening – naar mijn mening
regelmatig
De echtgenoot – de echtgenote
Trouwen met – vertrouwen wantrouwen
Zin hebben om
Aandacht besteden aan
Bijvoorbeeld
Een goed – slecht voorbeeld
waarschijnlijk
Vervelend – saai
Spannend - boeiend
De toestand
eigenlijk
Overal – ergens - nergens
Altijd – ooit - nooit
Iemand – iedereen – niemang
allemaal – alle – allen – alles
heel – heel de/het – al de/het
half – de helft
meestal
Zonder - met
bovendien
Brussels – Vlaams – Waals – Hollands
– Nederlands – Marokkaans - Turks
Het standpunt
De mens - menselijk
De inspanning – de ontspanning –
zich in/ontspannen
Het gaat om – het betreft – wat mij
betreft
Een probleem oplossen
inderdaad
Een conflict vermijden – ontwijken
Ontsnappen aan
Ruzie maken – vechten – het gevecht
Om hulp vragen - helpen
Omgaan met
Verantwoordelijk zijn
Onafhankelijk / afhankelijk zijn zijn
Zelfstandig zijn
Uitleggen – de uitleg
Betekenen – de betekenis
Vuil - proper
Meteen
Dat klopt
(on)bekend - BV
ontdekken
Geld verdienen – uitgeven
Rijk - arm
zoals
Slagen – gebuisd zijn – zakken voor
Overdrijven - overdreven
Het gebrek - ontbreken
Een hekel hebben aan
De tip – de hint – aanraden - afraden
Het evenwicht
Op de hoogte zijnkortom
Verliefd zijn op – houden van – het lief
Zwanger zijn – de geboorte
Wennen aan
Téléchargement