Telechargé par Petruta Niculae

reprezentant elevi in CA

publicité
Către,
Dna director al Școlii gimnaziale nr. 1, 1 Decembrie, Ilfov
Având in vedere solicitarea nr. 2636/11.09.2020 privind desemnarea reprezentantului elevilor
în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale nr. 1, 1 Decembrie, Ilfov, la nivelul Consiliului Elevilor s-a
decis ca reprezentantul elevilor, care va face parte din Consiliul de Administratie al scolii, pentru anul
școlar 2020-2021 , sa fie ANA MARIA ȘTEFANIA, din clasa a VII-a C.
Președinte,
Responsabil Consiliul Elevilor,
TECARU CRISTIANA BIANCA
Prof. NICULAE PETRUȚA
Téléchargement