Telechargé par Hamilton Pouchard

Känn effektiva metoder för sömnapnébehandling

publicité
Känn effektiva metoder för sömnapnébehandling
Bland alla sömnstörningar, om du talar om sömnapné är det en av de mest tankeväckande.
När andningen stoppas, vanligtvis så många gånger om natten, kan de tillämpliga
biverkningarna av störningen vara förödande. Förutom bestämd sömnighet kan apnéer leda
till diabetes, depression och död.
Det finns mer än ett fåtal behandlingar av sömnapné för att hantera allvarliga, måttliga och
milda fall av störningen. Det första steget i riktning mot ett hälsosammare liv och en utmärkt
sömn på natten är att läsa den här artikeln för mer information om denna sömnstörning och
hur man får rätt behandling.
För närvarande finns det ingen bekräftad sömnmedicin för denna sömnstörning. Det finns
dock fyra grundläggande metoder för behandling. I början föreslår läkare att man ändrar
förhållandena som kan orsaka apné. Detta kommer att innehålla att rekommendera att
patienten slutar röka, gå ner i vikt och hålla sig borta från beroligande läkemedel och
alkohol.
Personen måste till och med komma in i ett rutinmässigt sovplan och försöka sova bara på
sin sida. Ett annat vanligt behandlingsalternativ är att använda CPAP (Continuous Positive
Airway Pressure) i luftvägen uppåt för att hålla och stödja den öppna luftvägen.
Den innehåller en CPAP-mask över näsan. Den tillgängliga masken erbjuder en tillförsel av
regelbunden strömmande luft genom en flexibel plastslang från en CPAP-maskin av god
kvalitet.
Ett annat alternativ för att bota denna störning är användningen av en tandskena eller så kan
du köp modafinil sverige. En av de främsta orsakerna till att den övre luftvägen blir smalare
på natten är att tungan faller bakåt. Genom att använda en tandstänk på natten undviks
tungan och käken från att röra sig tillbaka. Men orala apparater har inte bekräftats vara lika
effektiva eftersom CPAP och apparaterna kan vara grova.
En annan mest extrema typ av apnébehandling är kirurgisk behandling. Denna typ av process
förbättrar storlek på övre luftvägar. Det innehåller normalt eliminering av den del av den
mjuka gommen som hänger ner i ryggen på ryggen, och mandlarna, om de är tillgängliga,
och en del annan mjukvävnad om det känns extremt. Denna process hålls normalt för
patienter med hård apné.
För att analysera vilken sömnapnébehandling som är bra för dig kommer din specialist att
kontrollera de symtom du står inför och deras hårdhet. Om du tror att specifik behandling är
en irritation som du inte behöver vara besvärad med, så tänk på alternativen till köp
modafinil online.
Apné kan leda till hårdare sjukdomar som högt blodtryck, depression, hjärtsjukdomar och
diabetes. Alternativt rapporterar patienter som genomgår behandling en del huvudvärk, bättre
humör, högre energi och bättre jobbprestanda och en överlägsen sömn på natten.
Det finns ingen som får den här typen av störningar. De flesta av människorna kan drabbas,
men sjukdomen ser ut att vara normal mellan människor som är överviktiga, över fyrtio års
ålder, har en stor storlek på nacken och historien om sömnapné.
Téléchargement