Telechargé par Hasan Sahin

YARATICI DRAMAA

publicité
YARATICI DRAMA
1.​​
HAFTA (tanışma, selamlaşma, isim öğrenme çalışmaları)
1. DERS 08.10.2018
ISINMA ÇALIŞMALARI
1. Etkinlik İSİM ÇALIŞMASI
Amaç: ​
Tanışma, selamlaşma ve başkalarına isimleriyle hitap etmenin önemini kavraması
Duruş: Çember
Süre:
- Katılımcılar liderin komutuyla salon içinde karışık bir şekilde yürümeye başlar. Katılımcılar ikinci bir
konut için hazır olduklarında, Lider 2. Komut verir. Gelen komutla birlikte katılımcılar konuşmadan
karşılarına çıkan kişiyle tokalaşır. Etkinlik Lider sonlandırma komutu verene kadar devam eder.
- Katılımcılar karışık bir şekilde yürümeye devam eder ve bu sefer tokalaşırken samimiyeti artırmak adına
“Merhaba, nasılısınız?” denir. Etkinlik Liderin komutuyla son bulur.
- Selamlaşma etkinliğinin devamı olarak bu sefer, katılımcılar selamlaşırken selamlaştığı kişinin omzuna
dokunur.
- Katılımcılar kaşık bir şekilde yürümeye deva ederler. Aceleleri vardır. En yakın arkadaşlarıyla karşılaşırlar.
Sarılırlar ancak derse geç kaldığı için “Derse geç kaldım der ve gider”.
- Aynı egzersiz, arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz, salıyorsunuz derse geç kaldığınızı söylüyorsunuz ancak
acele etmiyorsunuz.
İletişimde :
●
Göz teması,
● Samimiyet (Yakınlık önemli)
● Karşı tarafa güveni hissettirmek çok önemlidir.
2. Etkinlik “İsim öğrenme”
Amaç: ​
Tanışma, selamlaşma ve başkalarına isimleriyle hitap etmenin önemini kavraması
Duruş: Çember
Süre:
- Katılımcılar çember pozisyonunda. Her katılımcı sağ elini kaldırır ve liderin seçtiği kişi çember içinde
ismini söyleyerek dolaşır ve başka bir katılımcını sağ eline “Çak” yapar. Etkinlik Liderin komutuyla son
bulur.
- Etkinliğin 2. Bölümünde. Katılımcılar kendi isimlerini değil seçtiği kişinin adını söyleye söyleye ona doğru
gider ve “Çak” yaparak yerini alır ve etkinlik Liderin konutuna kadar devam eder. Lider etkinlikler arsında
herkesin isimleri öğrenip öğrenemediğine dair emin olabilmek için katılımcılardan birinin bütün isimleri
söylemesini isteyebilir.
- Etkinliğin bu aşamasında, tenis topları kullanılır. İsim çalışmasının daha eğlenceli bir hale getirmek ve
katılımcıların sıkılmasını engellemektir. Etkinlik bir tenis topuyla başlar ve yavaş yavaş top sayısı
arttırılarak birçok kişi aynı anda topu atar. Önce kendi isminizi ve etkinliğin devamında topu atmak
istediğimiz kişinin adı söylenir. Hız ve dikkat ve göz teması isteyen bir oyun.
YARATICI DRAMA
DOĞAÇLAMA
1. Etkinlik “Kafesteki kuş, Kiracı-Ev sahibi”
Gurup çalışması
OYUN
2. Etkinlik “Tanışama-Tanıtma”
Etkinliğin 1. Aşaması: Liderin komutuyla, katılımcılar 3er gurup olarak ayrılır. İki kişi ele tutuşur bir daire
oluşturulur. Bir kişi dairenin içine girer. Ortada olan kendini anlatır. Daireyi oluşturanlar sadece dinler.
Liderin komutuyla dairenin içindekiler hızlı bir şekilde başka bir daireye geçer ve orada kendilerini
anlatmaya tekrardan başlarlar.
Etkinliğin 2. Aşaması​: Liderin komutuyla, ortada duran anlatıcının sağ tarafında bulunan kişi ortaya girer.
Etkinliğin bu bölümde, daireyi oluşturanlar oradaki kişiye sorular sorarlar. Etkinlik Liderin komutuyla,
ortadakiler başka bir daireye giderler. Katılımcılar hızlı olmak zorunda çünkü oyuna katılmayı bekleyen bir
kişi var.
Etkinliğin 3. Aşaması:​Bu aşamada ortaya hiç girmeye oyuncu yani dinleyen ve soru soran kişi ortaya
geçer. Sorulara cevap verdiği gibi soruda sorabilir. Yine liderin komutuyla ortadakiler hızlı bir şekilde yer
değiştirir. Lider her oyunda olduğu gibi katılımcıların birbirini daha iyi tanımak için her katılımcının kendini
anlatmasına ve soru somasına özen ve fırsat verir.
DOĞAÇLAMA (Amaç: ?.......)
Katılımcılar 4’lü guruplara ayrılır. Lider her guruba bir konu ve 2 dakika süre verir. Oyunlar en fazla 2
dakika olmalıdır.
Verilen konular:
● Otobüs durağı
● Lokantada yemek yiyen karı koca
● Asansör
● Doğum
TARTIŞMA/DEĞERLENDİRME
Gün boyu yapılan etkinlikler hakkında görüş bildirme, etkinliklerle ilgili duygu ve düşünceleri gurupla
paylaşma.
YARATICI DRAMA
2. DERS 10.10.2018
1. OTURUM
ISINMA ÇALIŞMALARI (tanışma, selamlaşma, isim öğrenme çalışmaları)
1. Etkinlik : Selamlaşma & Tanışma
Çember pozisyonunda bulunan katılımcılar, liderin komutuyla, katılımcılar yeni gelen katılımcılarla
tanışmak için sıraya girilirler (Etkinlik, camide Hocayla Bayramlaşmadan etkinliğine benzetilebilir.) ve
onlarla el sıkılır ancak her selam veren ismini ve bir özelliğini söyler karşı taraftaki kişide aynı şeyi yapar.
Selam veren kişi ismini ve mesleğini (memleket, hayvanları, kitap okumayı, …sevmediğini) söylüyorsa
karşı tarafta aynı konu üzerinden bir özellik söyler.
Örneğin:
● Merhaba ben Ayşe. Bostancıda oturuyorum.
● Merhaba ben Hasan Maltepe’de oturuyorum.
2. Etkinlik: Zip-Zap
Etkinliğin 1. Aşaması​: Katılımcılar Çember halinde. Zip sol yönünde Zap sağ yönünde. Lider solundaki
oyuncuya hafiften dönerek “Zip” deyip ellerini birbirine sürter ve yanındaki katılımcı aynı şekilde oyunu
sürdürür. Lider bir süre sonra “HA” der ve oyunu sağ tarafa doğru devam ettirir. Oyuncular istediklerinde
“HA” deyip oyunun yönünü değiştirebilir. Bura seri olma, dikkatli olmak, devamlılığı sürdürebilmek sesi
aldığın duyguda sürdürme önelidir.
Etkinliğin 2. Aşaması:​Konum bozulmadan, lider bu aşamada oyunu Zip-Zap yerine yanındaki kişinin
ismiyle devam ettirir. Önceki aşamada olduğu gibi bu aşamada da oyunun yönü “HA” denilerek değiştirilir.
“HA” kelimesine hangi duyguyu yüklersek sol ya da sağdaki kişinin adı da o duyguyla söylenir.
(Böylelikle, hem katılımcılar birbirlerinin isimlerini daha iyi ezberlerler hem de dikkatlerini canlı tutmaya
çalışırlar. Devamlılığı bozmadan seri olmaya çalışırlar)
OYUN
3. Etkinlik: Köşe Kapmaca
Bu etkinlikte lider katılımcıları 4derli gruplara ayırır ve kol kola girmelerini ister. Her grup salonun bir
köşesinde yer alır ve bir grupta ortada kalır. Liderin komutuyla, her grup yer değiştirir ancak ortada
kalmamak için çaba gösterirler. Grupların birbirlerinden ayrılmadan köşe kapmacayı oynamaları
gerekmektedir.
Amaç:​Grup halinde hareket edebilme, aynı anda koordinasyon sağlayabilme, grup içinde ortak, hızlı karar
verebilme ve uygulama yetisini geliştirmek. Dikkatli ve seri olmayı gerektirir.
Oyunda başarılı olabilmek için hep aynı yönde gidilmesi gerekir. Gruplardan muhakkak biri bu
stratejiyi bulur ve hiç ortaya geçmeyen bu gruba yavaştan herkes dahil olmaya başlar.
YARATICI DRAMA
4. Etkinlik DOĞAÇLAMA Fotoğraf Canladırma (​Hızlı düşünme, karar alma ve yaratıcı olma.)
Lider katılımcıları beşerli gruplar halinde ayırır. Her gruba bir resim verir (Evi yanan adam, çocuk
esirgemeye giden çocuk, Büyük anne ve çocuk, ….). Gösterilen bu resim 5 N 1 K kuralına uyarak kısa bir
süre içinde fotoğraftaki durumu canlandırmaları istenir. Lider gruplara hazırlanmaları için süre tanır. Tüm
gruplar hazırladıkları oyunları sergiledikten sonra Liderin önderliğinde OLUŞUM konuşulur. (Elinde alınan
çocuğun ailesine mektup yazması, evi yanan adamın gazeteye mektup yazması, ya da resimlerdeki
durumların 5 yıl öncesi ya da sonra düşünmeleri ve kurgulanması istenebilir)
Burada yaratıcılık devreye girer ve adeta konuşarak devamı getirilir. Herkes fikrini söyler, hikâye
oluşturulur.
5N K1 NEDİR? (​
5n 1k yöntemi​öğrencilerin bir olayı ya da bir kavramın anahtar noktalarını ​Kim? Ne?
Nerede? Ne Zaman?, Nasıl?, Niçin?​soruları ile ayrıntılı bir biçimde düşünüp ortaya koymasına olanak
sağlar.Ortaya kavram yada olay yazılır ve sorular, cevaplar olayın etrafına yerleştirilir.)
●
NE …………………… Konuyu verir
●
NEDEN, NİÇİN …………Amacı verir
●
NASIL …………….. Yöntemi belirler
●
NEREDE ………….. Mekan ve yer kavramları
●
NE ZAMAN ……… Süre – süreç kavramları
●
KİM ………………… İlgili ve sorumlu kişileri belirler
2. OTURUM
1. Etkinlik: Isınma & Selamlaşma
Katılımcılar çember pozisyonda. Liderin komutuyla herkes salon içinde dolaşır. Lider sırayla: kafayla
selamlaşmalarını, el sıkışmalarını, sarılmalarını ister. Etkinliğin devamında alınlarını dokundurarak, dizleri
dokundurarak, topukları dokundurarak selam vermelerini ister. Amaç daha da kaynaşmak ve ısınma
egzersizi yapmak. Burada katılımcıların selamlaşırken birbirlerine yakınlık mesafeleri değerlendirilir…. Göz
kontağı…. Yüz ifadeleri gibi….
Drama oturumları
● Isınma
● Doğaçlama
●
Değerlendirme şeklindedir.
2. Etkinlik “Pink (sağ) &Ponk (sol) ”
Katılımcılar çember halinde. Lider oyunu başlatır. Lider çemberi ortasında, işret ettiği kişiye pink ya da
ponk diyerek o kişi pink dendiyse sağındakinin adını ponk dediyse solundaki adamın adını söyler. Dikkat
çalışmasıdır. Ortadaki kişi seri bir şekilde kelimeleri tekrar eder. Yanılan, duraksaya başka yöne bakılırsa o
kişi ebe olur.
3. Etkinlik “Anlat Bakalım”
Lider çember pozisyonunda bekleyen katılımcılardan 2şerli gruplara ayrılmalarını ister. Grupta kendi içinde
A ve B olarak ayrılır. Lider karşılıklı oturmalarını ister ve A’dan B’ye kendini
anlatmalarını ister. Liderin komutuyla bu sefer B kendini A ya anlatır. Liderin
komutuyla etkinlik biter. Etkinliğin 2. Aşamasında A ya da B sandalyeye oturur ve
ayakta kalan kişi sandalye de oturan kişinin arakasına geçer ve ellini omuzlarına
koyar. Ayaktaki kişi oturan kişi olur ve az önce anlatılanları sandalyede oturan
YARATICI DRAMA
kişiymiş gibi konuşmaya başlar. Hatalı bilgiler vermesi halinde. Anlatım bitiminde hangi bilgilerin yanlış
oluğu oturan kişi tarafından söylenir. Anlatılacaklar bittiğinde roller değişir.
Burada dinleyici olarak odaklanmak çok önemlidir. Yine dikkat ve yine anda kalabilmek vurgulanır ki
Dramanın istediğide her daim o an da orada olmaktır.
4. Etkinlik “Güven Oyunu”
Lider katılımcıların ikili gruplara ayrılmasını ister. Gruplara kendi içinde A ve B olarak ayrılır. Bütün A’lar
gözlerini kapayarak eşleri olan B’lerin kollarına girerler.
Liderin komutu ile oyun başlar. Karışık bir şekilde yürümeye başlanır. Lider oyunu aşamalandırır. Etkinliğin
2. Aşamasında yürümeye devam edilir ama sadece el ele tutulur (iki kişi arasında mesafe artar, temas azalır).
3. Aşamada sadece parmak uçlarından tutulur (mesafe daha da artar ve temas azalır) ve liderin komutu ile
eşler değişir.
Eşler birbirine ne kadar yakınsa aradaki güve o kadar fazladır.
Bu egzersizde gözleri kapalı olan katılımcıların tam bir teslimiyet içinde partnerlerine güvenleri gözlenir.
Aynı zamanda gözleri açık olanların ise kendi partnerlerini doğru yönlendirirken hem kendilerini hem
partnerlerini hem de diğer oyunculardan korumaları gözlenir.
5. Etkinlik “Çoban Oyunu”
Etkinliğin 1. Aşaması:​Lider katılımcılardan birini ebe yani çoban olarak belirler. Diğer katılımcılar koyun
rolündedir. Çoban çiftliğinden kaçan koyunları geri alabilmesi için onlara teker teker dokunup kendi
çiftliğine götürür. Herhangi oluşabilecek kazanın önüne geçmek için sadece dokunmamın yeterli olabileceği
vurgulanmıştır.
Etkinliğin 2. Aşaması:​Oyunun bu etabında çobanın ahırına aldığı katılımcıları diğer katılımcılar tarafından
dokunularak kurtarılabiliyor. Amaç katılımcıların hızlı düşünmelerini sağlamak ve ekip halinde hareket
etmelerini sağlamaktır. Ancak bu tür oyunlar katılımcılar bireysel hareket ettikleri için oyun uzun sürüyor ve
içerledikleri arkadaşları kurtarmak uzun sürüyor. Herkes aynı anda arkadaşları almak için hareket ederse
ebeyi içeride tutamaz bir ekip oluşmuş olur.
TARTIŞMA/DEĞERLENDİRME
Ders boyunca yapılan etkinlikler hakkında görüş bildirme, etkinliklerle ilgili duygu ve düşüncelerini grupla
paylaşma.
Birbirini iyi tanımanın, grup olabilmemin, bireysel olmamanın, güven duymanın yaratıcı drama daki yeri ve
önemiyle ilgili görüşler bildirildi. Yapılan etkinliklerin farklı disiplinlerde nasıl kullanılır üzerinde görüşler
bildirildi.
YARATICI DRAMA
2. HAFTA
1. Ders 15 Ekim 2018
1. Etkinlik Isınma Çalışması “Binom”
Çemberde bekleyen katılımcılar, Liderin komutuyla “Binom seklinde sıralamalarını ister
1 2 3 4 5 4 3 2 1.
Katılımcılar binom şeklini aldıktan sonra müzik başlar (sırayla uzak doğu (hint), batı ve yerli müzik çalar),
liderin komutuyla, herkes bastaki kişi dans eder ve herkes onu taklit eder. Lider başka bir kişiyi gösterdiği
zaman o kişiyi herkes taklit eder. Amaç herkesin bilmediği bir müzikte ebe olan kişiyi taklit ederken bildik
bir müzikte herkes kafasına göre takıldığını göstermektir.
2. Etkinlik Isınma Selamlaşma
Liderin yönergesi ile daha önce ısınma olarak yapılan karışık selamlaşmalar hızlıca yapılır.
OYUN
3. Etkinlik “Aynı Sesi Çıkarma” “Parazit Oyunu” “İletişim Engelleri Oyunu”
Katılımcılar 2’li gruplara ayrılır. 2’li gruplar kendi aralarında kimsenin bilmediği sadece
kendilerinin bildikleri ortak bir ses oluştururlar (genelde hayvan sesi tercih ediliyor)
Lider herkesin gözünü kapasın yönergesiyse katılımcılar gözlerini kapar ve katılımcıların
karışık bir şekilde yürümelerini ister. Bu sefer gruplardan belirledikleri sesi çıkarmalarını
birbirlerini bulmalarını ister. (Bu etkinlik Fok balıklarının yavruları kalabalıkta kaybettiği
zaman aramalarına benzer). Birbirini bulan gruplar gözlerini açar ve geri kalanları izler.
ve
Etkinliğin 2. Aşamasında​oyun katılımcılar tarafından daha iyi anlaşılması için tekrar edilir.
Etkinliğin 3. Aşamasında eşler değişir ve yeni ortak bir sese karar verir her grup. Gözler kapatılır. Çiftler
birbirlerini bulmak için kalabalıkta gözleri kapalı bir şekilde dolaşır. Birbirini bulan çiftler birbirini halen
bulamayan çiftlerin birbirlerini bulmasını engeller.
Oyun ilerledikçe birbirini bulamayan çift sayısı azalır ve en sona kalan çift ise birbirini bulmakta çok
zorlanır çükü katılımcılar ikiyi bölünür ve çiftin birbirine kavuşmasını engellemek için farklı ses ve gürültü
yapar. En sona kalanlar amacı partnerini bulma çabası yerine gürültüden uzaklaşmak bir an önce gürültüden
kurtulma çabasına girer.
DOĞAÇLAMA
3. Etkinlik. “Duyular”​selam
●
Duymayan
● Koku almayan
YARATICI DRAMA
● Konuşmayan
● Görmeyen
● Tat almayan
Lider katılımcıları gruplara ayırır ve doğaçlamalarda duymayan, koku almayan, konuşmaya, görmeyen, tat
almayan kişileri oynamalarını ister. Ger grup doğaçlamasını yapar. Yapılan doğaçlamalar üzerine yorum
yapılmaz.
OLUŞUM
6. bir duyu organı olsaydı ne olurdur ve nerede olurdu.
4. Etkinlik Rahatlama, Gevşeme Çalışmaları “Orff müziğiyle Dans”
https://www.youtube.com/watch?v=pl2XyJYA6qk&list=PL8dTBqRziJCtQ2anniCeYCKgsoE7NNrRS
Lider katılımcılardan müzikle birlikte salonda dolaşıp dans etmelerini ister. Katılımcıları çok eğlenir. Lider
katılımcılardan daha yaratıcı ve ortak koreografi çıkartmalarını ister. Katılımcılar çok hızlı bir şekilde karar
verip ortak güzel bir çalışma yapar.
Etkinlikten önce, Lider Orff müziğiyle ilgili bir bilgilendirme yapar.
5. Etkinlik
Lider katılımcıları ikiye ağrır. Her gruba art arda sıraya girmelerini ve herkes sol elini arkaya koymasını ve
arkada bulunan kişi sağ eliyle öndekinin sol elini tutmasını ister. Sıradakiler arkaya donup bakamazlar. En
arkadaki kişi liderin elindeki objeyi gösterir göstermez elini tuttuğu arkadaşın elini sıkar ve sinyal en bastaki
kişiye varınca bastaki kişi yerde bulunan objeyi alır ve puan kazanır. Bu oyunda yanlış sinyal gelme durumu
olabilir. Bu durumda objeyi alan ekip puan kaybeder. Hakeme itiraz etmede puan kaybettirir.
5. Etkinlik “Güven çalışması”
Lider katılımcıları 3 kişilik guruplara ayrılır. Ortaya bir kişi alınır. Önde ve arkada kalan kişi ortadaki kişi
kendini serbest bir şekilde bırakacak ve onlar tutacak. Ortadaki kişinin bacakları birleşik. Kollar çapraz bir
şekilde göğüste. Öne arkaya düşme etkinliği yapar. On ve arkadakilerin sol ayakları önde ve hafiften kirik
seklinde olması gerekir. Dengeyi sağlamak adına.
DOĞAÇLAMA
6.Etkinlik İletişim Araçları
Amazondaki bir kabile telefon bulur
Bir kabile saat bulur
Arkeolojik kazısında eski dönemlere ait bir obje bulunur
OLUŞUM
Yeni bir iletişi aracı yapsanız ne yaparsınız
TARTIŞMA/DEĞERLENDİRME
Ders boyunca yapılan etkinlikler hakkında görüş bildirme, etkinliklerle ilgili duygu ve düşüncelerini grupla
paylaşma.
İletişim nedir?
YARATICI DRAMA
Lider gruplara iletişim nedir sorusuna yanıtlamalarını ister. Her grup cevaplarını kâğıt üzerine yazar sonra
diğer katılımcılarla paylaşılır.
İletişimin önemi üzerine herkes görüş bildirir.
2. DERS 17 Ekim 2018
1. AŞAMA
1. Etkinlik “Isınma & Selamlaşma”
Liderin komutuyla katılımcılar çemberi bozar ve salonda serbestçe dolaşmaya başlar sonra karşılaştığı
kişilere selam verir. Etkinlik liderin komutuyla son bulur.
2. Etkinlik “3gen” “Sosyometri”
Lider herkesten serbest bir şekilde yürümelerini ister. Yürürken kimseye söylemeden herkesin iki kişi
seçmelerini ister. Seçtiğimiz kişileri üçgen oluşturacak şekilde yürünür.
Lider birisini seçer. O kişinin seçtiği kişiler sorulur. Bu üç kişi dışındakiler yere oturur. Nasıl üçgen
oluşturulduğuna bakılır.
Bu etkinlik matematik, geometri gibi derslerde de kullanılabilir.
Sınıf içinde kimlerin birbirini seçtiği en çok hangi kişilerin seçildiği veya en az seçildiği belirlenebilir.
En çok seçilen kişinin neden bu kadar çok seçildiği tartışışlar. Seçilmede fiziksel özellikler ön plana
çıkabiliyor. Kıyafet rengi tercih için bir sebeptir. Uzun boylular çok kısa boylular az seçilir. Çalışkan ve
sevilenler çok seçilir. Grup tarafında an az tercih edilen kişi en az sosyal olan kişi.
3. Etkinlik “Güzellik mi Çirkinlik mi”
Eski minder,
Yüzünü göster,
Göstermezsen bir poz ver.
Güzellik mi? Çirkinlik mi?
Havuz başında heykellik mi?
Hangisi?
Liderin belirlediği ebe yüzünü duvara bütün katılımcılara dönmüş vaziyette bekler. Katılımcılar lider ile
birlikte yukarıdaki tekerleme söylenir. Tekerleme bitiminde. Ebe bir sıfat (üzgün, yorgun, aşık, mutlu,
çılgın, çalışkan,…) söyler katılımcılara dönmeden. Katılımcılar söyleneni taklit eder. En iyi taklit edilen
seçilir ve ebe yerini alır. Etkinlik lider bitirene kadar devam eder.
4. Etkinlik “İdol Şeçimi”
YARATICI DRAMA
Lider katılımcılardan salonda dolaşmasını ister. Dolaşırken idollerini belirlemelerini ister. Her katılımcı
kendi idolünü belirler ve idolüymüş gibi yürümeye başalar. Serbestçe dolaşan katılımcılar bir birine selam
verir ve lider katılımcıların seçtiği idole büründüğünden emin olana kadar selamlaşmalarını ister.
5. Etkinlik “Cannes Festivali Kırmızı Halı”
Lider katılımcılardan koridor oluşturmalarını ister. Koridorun iki tarafında bulunan
kişiler kırmızı halıdan geçecek ünlülerin hayranlarıdır. Koridorun en ucundan
başlayarak ünlüler kırmızı halıdan geçer ver hayranlar selfi çekmek, dokunmak,
öpmek, sarılmak, imza almak için uğraşır. Her katılımcı seçtiği idolü taklit ederek
kırmızı halıdan geçer.
6. Etkinlik “Kokteyl”
Ünlüler isimlerini söylemeden kendilerini anlatır ve diğerleri kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. Liderin
omzuna dokunduğu kişi başka bir kokteyl masasına geçer ve orada omuzuna dokunduğu kişi başka bir gruba
gider. Etkinlik liderin komut vermesiyle son bulur.
2. AŞAMA
6. Etkinlik "Sıcak Sandalye"
Lider katılımcılardan birini seçer ve seçilen kişi liderin salon ortasına koyduğu sandalyeye oturur. Salon da
bulunanlar sandalyede oturan kişiye büründü karakterle ilgili sorular sorar ve kişi o karakterle ilgili sorulara
cevap verir. Sandalyede oturan kişi kendisi ile ilgili cevaplar vermediğinden çok rahattır.
Lider başka bir katılımcıyı sıcak sandalyeye davet eder ve etkinlik sorularla devam eder. Bütün
katılımcıların sıcak sendeleye gelmeleri konusunda özen gösterilmeli.
DOĞAÇLAMA
7. Etkinlik "Farklı mekânda karakter canlandırma"
Lider grupları Beşer ya da 6'şar kişi şeklinde birkaç gruba ayırır ve her gruba
doğaçlamasını yapacağı konuyu verir.
Örneğin
Festival dan sonra bir grup sanatçının bir barda buluşması ve Festivali de
değerlendirmesi.
….
8.Etkinlik (Doğaçlama)
● Ödülü kazana kişiyi havalananda karşılama ancak kasalayanlar o kişinin ödülü hakketmediği
savunur.
● Ödül kazanan ailenin babası krizinin ödülü kazandığına sevinmez
● Ödülü kazanan kişiyi kıskanan ve ödülü elinden almak isteyenler
OLUŞUM
9.Etkinlik
YARATICI DRAMA
Gazeteci olsanız ve ödülü kazanan kişiye 5 soru sorsanız ne sorardınız.
Téléchargement
Explore flashcards