Telechargé par YAHYA EL ASSI

Cover FM

publicité
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫الـمـذكـرة الـيـومــيـة‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫ملف تحضير الدروس‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫سجل الحضور و الغياب‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫الملف التربوي لألستاذة‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫الملف اإلداري لألستاذة‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫سجل المراقبة المستمرة‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
‫األكاديميــة الجهـوية ‪:‬‬
‫‪.......................................................................‬‬
‫المـديـرية اإلقـــليــــمية ‪:‬‬
‫‪......................................................................‬‬
‫المؤسسة التعليمية ‪:‬‬
‫‪...............................................................................‬‬
‫\\‬
‫األســـــــــــــــــــــــــتاذة ‪.................................... :‬‬
‫المستويات المسـنــدة ‪.................................... :‬‬
‫رقــــــــــم الـــتــأجـــيـــر‪.................................... :‬‬
‫‪2019/2020‬‬
Téléchargement
Explore flashcards