Telechargé par anas fekri

التوزيع الزمني أولى ثانوي إعدادي إعدادي 2018 (Www.AdrarPhysic.Com) (1)

publicité
‫التوزيع الدوري لبرنامج مادة الفيزياء والكيمياء‬
‫أ‬
‫للولى ثانوي اعدادي (‪) ..................‬‬
‫‪....................... :‬‬
‫‪‬األتساذ‬
‫الموتسم الدراتسي‪2019 - 2018 :‬‬
‫‪‬المساوى ‪:‬األلول ثذنوي إعدادي‬
‫‪......................................:‬‬
‫المؤتسسة‬
‫المحاوى‬
‫األتسبوع‬
‫من ‪ 04‬إل ‪ 09‬شانبر‬
‫المدة‬
‫اتساقبذل لو تعذرف لو تعذقد‬
‫من ‪ 10‬إل ‪ 16‬شانبر‬
‫فاتح محرم (‪)1‬‬
‫الاقويم الاشخيصي‬
‫األتسدس األلول‬
‫المرحلة األلول‬
‫من ‪ 17‬إل‬
‫‪ 23‬شانبر‬
‫دلورة المذء لواتساعمذالته‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 24‬إل‬
‫‪ 30‬شانبر‬
‫الخواص الفيزيذئية لكل حذلة‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 1‬إل ‪ 07‬أكاوبر‬
‫الحجم‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 08‬إل ‪ 14‬أكاوبر‬
‫الكالة‬
‫تسذعاذن‬
‫☀تمارين توليفية‬
‫من ‪ 15‬إل‬
‫‪ 21‬أكاوبر‬
‫الكالة الحجمية‬
‫‪‬فرض محروس رقم ‪.1‬‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫من ‪ 22‬إل‬
‫‪ 27‬أكاوبر‬
‫مفهوم الضغط‬
‫‪‬تصحيح الفرض رقم ‪.1‬‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫من ‪ 28‬أكاوبر إل ‪ 6‬نونبر‬
‫العطلة البينية األلول لو كرى المسيرة الخضراء ( ‪) 8‬‬
‫من ‪ 07‬إل ‪ 11‬نونبر‬
‫الضغط الجوي‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 12‬إل ‪ 18‬نونبر‬
‫النمو ج الدقذئقي ‪ +‬تفسير الحذالت الثالث للمذدة‬
‫تسذعاذن‬
‫‪ 25‬نونبر‬
‫الحرارة لودرجة الحرارة ‪ +‬الاحوالت الفيزيذئية‬
‫للمذدة‬
‫الخالئط‬
‫☀تمارين توليفية‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 19‬إل‬
‫من‪ 26‬نونبر إل ‪ 2‬دجنبر‬
‫مالحظذت‬
‫تسذعاذن‬
‫ذكرى المولد النبوي‬
‫الشريف ( ‪) 2‬‬
‫األتسدس األلول‬
‫المرحلة الثذنية‬
‫األتسدس الثذني‬
‫المرحلة األلول‬
‫من ‪ 03‬إل ‪ 09‬دجنبر‬
‫الخالئط‬
‫‪‬فرض محروس رقم ‪.2‬‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 10‬إل ‪ 16‬دجنبر‬
‫الذلوبذن‬
‫‪‬تصحيح الفرض رقم ‪.2‬‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫من ‪ 17‬إل ‪ 23‬دجنبر‬
‫فصل مكونذت خليط‬
‫الجسم الخذلص لومميزاته‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫من ‪ 24‬إل ‪ 30‬دجنبر‬
‫الجسم الخذلص لومميزاته(تامة)‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫معذلجة الميذه‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫فاتح السنة الميالدية‬
‫الثالثاء ‪ 01‬يناير ‪2019‬‬
‫(‪)1‬‬
‫تسذعة‬
‫ذكرى تقديم وثيقة‬
‫االستقالل‬
‫الجمعة ‪ 11‬يناير ‪2019‬‬
‫(‪)1‬‬
‫☀تمارين توليفية‬
‫من ‪ 31‬دجنبر إل ‪ 6‬ينذير‬
‫‪‬فرض محروس رقم ‪.3‬‬
‫من ‪ 07‬إل ‪ 13‬ينذير‬
‫‪‬تصحيح الفرض المحروس رقم ‪.3‬‬
‫مراجعة لدرلوس الدلورة األلول‬
‫من ‪ 14‬إل ‪ 19‬ينذير‬
‫حراتسة االماحذن الموحد‬
‫المحلي ‪ +‬الدعم‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 20‬ينذير ‪ 2019‬إل‬
‫‪ 27‬ينذير ‪2019‬‬
‫من ‪ 28‬ينذير إل ‪ 3‬فبراير‬
‫من ‪ 4‬إل‬
‫‪ 10‬فبراير‬
‫من ‪ 11‬إل ‪ 17‬فبراير‬
‫من ‪ 18‬إل‬
‫‪ 24‬فبراير‬
‫من ‪ 25‬فبراير إل ‪3‬‬
‫عطلة مناصف السنة الدراتسية‬
‫‪ -‬الكهربذء من حولنذ‬
‫تسذعة‬
‫‪ -‬الدارة الكهربذئية البسيطة‬
‫تسذعة‬
‫الدارة الكهربذئية البسيطة (تامة)‬
‫تسذعاذن‬
‫أنواع الاراكيب‬
‫تسذعاذن‬
‫أنواع الاراكيب (تامة)‬
‫تسذعاذن‬
‫أسبوع الدعم ‪ -‬تمارين توليفية ‪-‬‬
‫تسذعاذن‬
‫مذرس‬
‫من ‪ 4‬إل ‪ 10‬مذرس‬
‫الايذر الكهربذئي المسامر‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫الايذر الكهربذئي المسامر (تامة)‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫‪‬فرض محروس رقم ‪.1‬‬
‫من ‪ 11‬إل ‪ 17‬مذرس‬
‫‪‬تصحيح الفرض رقم ‪.1‬‬
‫من ‪ 18‬إل ‪ 24‬مذرس‬
‫ الايذر الكهربذئي المسامر (تامة)‬‫‪ -‬المقذلومة الكهربذئية لوتأثيرهذ عل شدة الايذر‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫الكهربذئي‬
‫من ‪ 25‬إل ‪ 30‬مذرس‬
‫المقذلومة الكهربذئية لوتأثيرهذ عل شدة الايذر‬
‫تسذعاذن‬
‫الكهربذئي (تامة)‬
‫من ‪ 31‬مذرس إل ‪14‬‬
‫العطلة البينية الثذنية‬
‫أبريل‬
‫من ‪ 15‬إل ‪ 21‬أبريل‬
‫من ‪ 22‬إل ‪ 28‬أبريل‬
‫أسبوع الدعم ‪ -‬تمارين توليفية ‪-‬‬
‫تسذعاذن‬
‫تسذعاذن‬
‫قذنون العقد‬
‫قذنون العقد (تامة)‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫من ‪ 6‬إل ‪12‬مذي‬
‫قذنون إضذفية الاوترات‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 13‬إل ‪ 19‬مذي‬
‫أخطذر الايذر الكهربذئي‬
‫تسذعاذن‬
‫من ‪ 20‬إل ‪ 26‬مذي‬
‫أسبوع الدعم ‪ -‬تمارين توليفية ‪-‬‬
‫تسذعاذن‬
‫من‪ 29‬أبريل إل ‪ 05‬مذي‬
‫‪‬تصحيح الفرض الكتابي رقم ‪.2‬‬
‫المرحلة الثذنية‬
‫األتسدس الثذني‬
‫‪‬فرض محروس رقم ‪.2‬‬
‫من ‪ 27‬إل ‪ 02‬يونيو‬
‫‪‬فرض محروس رقم ‪.3‬‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫تصحيح الفرض الكتابي رقم ‪.3‬‬
‫تسذعة‬
‫تسذعة‬
‫دعم‬
‫من ‪ 03‬إل ‪ 9‬يونيو‬
‫دعم‬
‫من ‪ 10‬إل ‪ 15‬يونيو‬
‫فاتح ماي‬
‫األربعاء ‪ 01‬ماي ‪2018‬‬
‫عيد الفطر‬
‫(‪)2‬‬
‫االماحذن الموحد الجهوي‬
‫من ‪ 16‬يونيو إل نهذية‬
‫الموتسم الدراتسي‬
‫دعم‬
‫ملحوظة ‪ : 1‬الشكر الجزيل لألتساذ ‪ :‬يذتسين برشيل فقد اعامدت توزيعه الدلوري لموتسم ‪. 2017/2016‬‬
‫المراجع ‪ - :‬البرامج لو الاوجيهذت الاربوية الخذصة بادريس مذدة الفيزيذء لو الكيميذء بسلك الاعليم الثذنوي‬
‫اإلعدادي ‪ .‬مذرس ‪2015‬‬
‫المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراتسية ‪. 2018/2019‬‬
‫‪-‬‬
‫ المذكرة ‪ 193‬الخذصة بفرلوض المراقبة المسامرة ( مع مراعذة تحيين الدرلوس ) ‪.‬‬‫ملحوظة ‪ : 2‬أتساذ ي الكريم إ ا لوجدت خطأ ألو اقاراح المرجو مدي به عل الفيسبوك ألو الجيمذيل الاذلي ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
Téléchargement